Anmärkningsvärt att stationen inte är tillgänglighetsanpassad när den är ny, anser Bengt Silfverstrand.

Anmärkningsvärt att stationen inte är tillgänglighetsanpassad när den är ny, anser Bengt Silfverstrand.

”Nya stationen saknar tillgänglighet”

Kommunikation med förhinder skapar protester från DHR

BÅSTAD. För långt att gå till perrongerna och avsaknaden av hiss. Det gör att Båstads nya station inte är till för alla. Det menar DHR – förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.
– Mest anmärkningsvärt är att stationen är ny och att man gör sådana här allvarliga missar, säger Bengt Silfverstrand, ordförande i DHR Skånedistriktet.

Föreningen har vid ett flertal tillfällen blivit uppmärksammad på att det finns brister på Båstads nya station – brister som DHR menar utestänger personer som har problem att ta sig fram av olika anledningar.
– Man kan ha käpp, krycka, rullator, rullstol eller bara vara till åldern kommen och att det  därför är svårt att ta sig fram. Då är det på tok för långa ramper mellan stationsbyggnaden och perrongerna, säger Bengt Silfverstrand.
 

Bengt Silfverstrand menar att bristande tillgänglighet är anmärkningsvärt när Båstads station är ny.

Bengt Silfverstrand menar att bristande tillgänglighet är anmärkningsvärt när Båstads station är ny.

Han menar att ?den bristande tillgängligheten innebär att sträckan från stationen till tåget i nordlig riktning är med tvekan acceptabel, men att sträckan till spåret i motsatt riktning är totalt oacceptabel.
– Det är omotiverat långt att gå. Det behöver man inte vara rörelsehindrad för att förstå. Allra värst blir det för dem med rullator – ibland är det svårare än att ta sig fram med rullstol. Är man då äldre och har en viss packning med sig, då blir det inte lätt att ta sig fram.
– Det här är direkt allvarligt. Hur kunde man inte tänka till när man ändå byggde en ny station, tillägger Bengt Silfverstrand.
Förbundet har? varit i kontakt med Skånetrafiken för att söka svar. Bengt Silfverstrand menar den viktigaste frågan från förbundets sida är att få svar från Båstads kommun hur man ska komma tillrätta med problemet.
– Det är tydligt att ansvaret vilar på kommunen. Trafikverket byggde detta och stationshuset ägs av ett kommunalt bolag. Alltså måste kommunen ta sitt ansvar i den här frågan.

Han menar att ?fastighetsägare alltid bär del i tillgängligheten.
– Vi vill ha kortare ramper  och en hiss – då blir Båstads nya station tillgänglig för alla. Jag har svårt att förstå att man kan göra en sådan här miss när man bygger nytt. Vi vill veta hur kommunen kommer att göra stationen tillgänglig för alla, säger Bengt Silfverstrand.

DHR ska nu? kartlägga fler Pågatågstationer i Skåne.
– Vi har fått kännedom om att det är problematiskt på fler ställen. Men Båstad sticker ut, eftersom stationen är ny.
LÄS MER:
Trafikverket: "Tunnel och ramp ser vi som en lämplig förbindelse"

Vad tycker du?

Tycker du att Båstads nya station är tillgänglig för alla? Fungerar stationen bra som den gör eller saknar du något funktionsmässigt?

Lämna din åsikt i kommentarsfältet nedanför artikeln eller mejla till oss på redaktion.bastad@lokaltidningen.se

Publicerad 20 April 2017 15:00