Trafikverket:

”Tunnel och ramp ser vi som en lämplig förbindelse”

BÅSTAD. Enligt Jan Bernhardsson, service- och teknikchef i Båstads kommun,  hade kommunen ingen direkt inrådan på tillgängligheten när den nya stationen byggdes.
– Inte i den processen. Perrongerna och angöringen till och från dem ligger på Trafikverkets ansvar.

Kommunen har alltså inte varit med och påverkat i fråga om tillgängligheten?
– Det är inget kommunen har påverkat nej – det är inget som jag har fått verifierat. Jag har inte själv varit med när stationen byggdes, säger Jan Bernhardsson men poängterar att Trafikverket är noga med tillgänglighetsfrågor.
– De jobbar med tillgänglighetskonsulter för att göra det så bra och välanpassat som möjligt.

Enligt Trafikverket? uppfyller tillgängligheten på Båstads nya station alla nationella och EU-regler.
–? Det är styrande för hur vi planerar och bygger stationer, säger Jan-Fredrik Wahlin, samhällsplanerare på Trafikverket Region syd.
Det är Trafikverket som står bakom det mesta av planeringen och byggnationen av stationen som var klar i samband med öppningen av tunneln genom Hallandsås.

Jan-Fredrik Wahlin medger att det ibland blir långa ramper mellan stationshus och perronger.
– Det är för att bygga bort en skarp lutning. Oftast är ramperna kopplade till en tunnel, säger han och fortsätter;
– Jag har respekt för att man känner att det är långt att gå. Det är en relativt lång gångväg. Vår uppfattning är dock att plattformsförbindelserna på Båstads station fungerar bra, men vi är alltid öppna för att ta emot synpunkter om det är något som inte fungerar.

Varför har man inte valt att installera en hiss?
– Nivåskillnaderna mellan gångtunneln och plattformarna är inte så stor att det motiverar behov av hissar. Vi följer som sagt regelboken som bland annat säger att finns det inte hiss måste det finnas ramper till perrongerna. Tunnel och ramp ser vi på Trafikverket som en lämplig plattformförbindelse enligt de nationella- och EU-reglerna.

Vissa menar att stationen inte är tillgänglig för alla..?
–  Jag beklagar om det finns personer som känner att stationen inte är tillgänglig för alla. Vi jobbar mot målet att stationerna ska vara tillgängliga för alla.

Kan det vara möjligt att sätta in en hiss i framtiden?
– Hade det varit en bro hade hiss varit en lämplig åtgärd. Om bristen är så stor så kan det finnas behov att titta närmare på detta. Ibland kan en bänk längs rampen, om utrymme finns, vara ett kostnadseffektivare alternativ till hiss, så skapar man en viloplats längs vägen till perrongerna.
Ramper är något som lämpar sig bäst när man har en tunnel under spåren, menar Jan Kjellqvist, projektledare på Trafikverket.
– Hiss kan man ha när ramperna blir väldigt långa. I?fallet med Båstads station har vi bedömt ramperna lämpliga.

När är en ramp för lång?
– Det finns inget mått. Det får man titta på från fall till fall. Det är långt i från alla stationer som har hiss. När vi har haft diskussion med kommunen är hiss inte något som direkt dykt upp, Det finns fördelar med hissar men de kräver mycket i form av tillsyn och service.

Publicerad 20 April 2017 15:00