Laholm kan komma att hämta vatten från Bolmen

LAHOLM. Laholms och Halmstads kommuner behöver minska sitt beroende av grundvatten. En lösning kan vara att hämta vatten från sjön Bolmen och att skapa ett konstgjort grundvatten i Eldsbergaåsen.

Att hitta nya stora outnyttjade grundvattenresurser bedöms inte som möjligt. Det visar en rapport som har tagits fram på uppdrag av Laholmsbuktens VA och Sydvatten i Skåne. Att bygga vidare på nuvarande system skulle innebära att man måste exploatera allt mindre grundvattenresurser på allt större avstånd från befolkade områden. Ett sådant system skulle kunna klara försörjningen, enligt Laholmsbuktens VA, men det bedöms inte vara hållbart på lång sikt.

I stället har sjön Bolmen, med intagspunkt Skeen, bedömts vara det mest lämpliga alternativet att hämta grundvatten ifrån.
– Vi kommer nu att ha fortsatt dialog med Sydvatten och tillsammans arbeta fram ett beslutsunderlag där vi beskriver hur det praktiska arbetet kan genomföras. Underlaget måste också innehålla ekonomiska analyser och visa hur lösningen skulle påverka det pris kunderna betalar för det kommunala dricksvattnet, säger Mattias Leijon, förvaltningschef på Laholmsbuktens VA, i ett pressmeddelande.

Men det är inte enda lösningen. Tanken är att ytvattnet ska förbehandlas i Brunskog i Eldsbergaåsen. Där skapas ett konstgjort grundvatten genom infiltration i åsen och efterbehandlas via ett nytt vattenverk anläggs för att göra dricksvatten. Distributionen sker sedan till Laholm i söder och Halmstad i norr. Men att få en sådan anläggning på plats väntas ta tid – ungefär tio år från det att eventuellt beslut fattas i både Laholms- och Halmstads kommunfullmäktige.
– Givetvis är detta inte den enda lösningen som vi måste jobba med. Det handlar också om att bygga våra samhällen smartare. Vi måste lära oss att använda vatten på ett bättre sätt än idag och använda olika typer av vatten till olika ändamål i våra hem och verksamheter, säger Mattias Leijon i pressmeddelandet.

Publicerad 16 May 2017 09:45

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag