Föreslår roterande hundbad och tydligare skyltning

SKUMMESLÖVSSTRAND. En boende i Skummeslövsstrand önskar förtydligande skyltar kring hundbadet, alternativt att hundbadet roterar för en ny plats varje år.

Personen, boende i nära anslutning till hundbadet i Skummeslövsstrand, förklarar i ett brev till Laholms kommun att hundägare håller till på de 200 meter som är mellan Vallbergavägen och hundbad. ”Som ju inte är hundbad”, förtydligar mannen.

Vidare pekar han på att hundägarna misstolkar skyltningen, att många tolkar skylten Hundbad 200 meter som att hundbadet börjar direkt vid Vallbergavägen och stäcker sig till Kattvägen.
Därför menar brevskrivaren att det är på sin plats med förtydligande skyltning och att det kan kompletteras med skyltar om att hundbad är förbjudet på aktuell sträcka. Vidare föreslår han till kommunen att det skulle kunna finnas strandvärdar som kan upplysa de som missuppfattar skyltningen. ”Förr var skylten för hundbad vid Kattvägen och då kom man direkt till rätt ställe vilket fungerade okej”, hävdar personen.

Han föreslår också att hundbadet ska roteras. ”Så att inte samma boende drabbas varje år, men ingen vill väl ha det?”. Personen påpekar att familjemedlemmar och grannar är hundrädda samt att han hoppas på åtgärder inför kommande sommarsäsong.

Publicerad 17 May 2017 10:15

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag