Vattenbrist:

Hushåll med egen brunn drabbas värst

"Det är ditt eget ansvar att vattnet räcker"

SKÅNE. Akut brist på vatten rapporteras från flera håll längs Sveriges sydöstkust. I Skåne är det framförallt hushåll med egna brunnar som kommer få problem.
– Är brunnen inte djupare än 5-10 meter så kommer man snart att märka av vattenbristen. Det gäller att hålla koll och hushålla. det är ditt eget ansvar att vattnet räcker, säger Anna-Karin, Rasmussen, vattenhandläggare på Länsstyrelsen.
Generellt sett är det alltid vattenbrist i Skåne, vilket kan vara en fördel i det rådande läget, menar Anna-Karin Rasmusson.
– Vi är lite bättre ristade för det än vad man är på andra håll. Det blir inte riktigt samma panik här, säger hon.
De flesta kommuner kommer att klara sig på de grundvattenreserver som finns, men problem kan uppstå på sina håll.
– Om man ser diagonalen mellan Båstad och Simrishamn så finns där mindre magasin än i övriga länet. Småkommuner som Sjöbo och Tomelilla kommer att klara sig med det vatten som finns, men i Båstad och Simrishamn, som mångdubblar sin befolkning på sommaren kan det bli problem, förklarar hon.
Samtidigt är det viktigt med turismen, vilket får de mest utsatta kommunerna att kontinuerligt bygga ut sina VA-system.
– De bygger ständigt ut. De ska bara hinna med i samma takt som vattnet förbrukas.
För att undvika total vattenkris finns det flera saker som du som privatperson kan tänka på.
– Man kan inte låta kranen rinna medan man borstar tänderna eller tvätta bilen allt för ofta. Vad gäller vattning så får man tänka efter vad som egentligen är viktigt att vattna. Tomaterna är kanske viktigare än gräsmattan, säger Anna-Lena Rasmusson.
Att hushålla med vattnet är viktigt då det vatten som nu finns i magasinen ska räcka hela sommaren.
– Även om det kommer regn nu så kommer det inte gå ner i grundvattnet. Det kommer inte tillräckligt mycket vatten. Dessutom suger växtligheten upp merparten.
Har du kommunalt vatten är det viktigt att följa respektive kommuns riktlinjer.
– Där framgår även ofta vad som gäller om man vill fylla upp sin pool.

Publicerad 30 May 2017 15:50

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag