Nytt sorteringssystem nästa år

Av
Ida Asplund Ådahl

LAHOLM. Från och med hösten 2018 ska samtliga villa- och fritidshushåll i kommunen använda flerfackskärl för att sortera förpackningar och det avfall som idag läggs i det gröna kärlet.

Dagens gröna kärl ska bytas ut mot två större med vardera fyra fack. I de tillsammans åtta facken ska abonnenten sortera ut matavfall, förpackningar av plast, metall, papper och färgat samt ofärgat glas, tidningar och det restavfall som inte kan återvinnas utan går till förbränning. Kärl 1 med mat- och restavfall töms med två veckors intervall och kärl 2 töms var fjärde vecka. Vilket avfall som ska ligga i vilket fack och kärl är bestämt utifrån hygieniska faktorer och beräknad mängd som uppstår i hemmet.

Villor får nya kärl hösten 2018 och fritidshus våren 2019. Alla har skyldighet att sortera sitt avfall.

Publicerad 13 June 2017 13:45

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag