Filippa Swanstein är integrationschef i Båstads kommun.

Filippa Swanstein är integrationschef i Båstads kommun.

Integrationsprojekt för kvinnor får fortsättning

Av
Ida Asplund Ådahl

BÅSTAD. Integrationsprojektet Byamor får en fortsättning. Något som blivit möjligt genom ett nytillkommet ekonomiskt bidrag.

Projekt Byamor startade i november 2015. Sedan dess har tio kvinnor med invandrarbakgrund utbildats till samhällsguider för att på frivillig basis sprida kunskapen vidare i sina nätverk.
Projektet, som då och fram till och med 2016 stöttades ekonomiskt av länsstyrelsen, får nu en fortsättning – även om framtiden varit oviss.
– Det är Sparbanksstiftelsen Gripen som har gått in och stöttat projektet, något vi är väldigt glada för, säger Filippa Swanstein, integrationschef i Båstads kommun.
Det ekonomiska ?tillskottet innefattar 82 000 kronor. Och även om länsstyrelsen gick in med en kvarts miljon kronor vid projektets start, kommer de 82 000 kronorna till stor nytta, enligt integrationschefen.
– Nu är ramarna och strukturen satt för projektet, så nu är det mest en projektledare som ska komma på plats i augusti, säger Filippa Swanstein.
Hon berättar att det är en av de diplomerade byamödrarna som kommer att blir projektledare och administratör för nästa omgång.

Vad har projekt Byamor gett rent konkret?
– Rent konkret har alla kvinnor utom en gått vidare till arbete eller högre studier, vilket är fantastiskt roligt. Utöver det har det gett kvinnorna ökat självförtroende, värdefull kunskap hur det svenska samhället i allmänhet och Båstad i synnerhet fungerar, deras nätverk har blivit större och så vidare. Det finns bara positivt att säga.
Filippa Swanstein? har en förhoppning om att projekt Byamor ska bli en del av kommunen ordinarie integrationsarbete.
– Det är tråkigt om ett lyckat projekt bara seglar upp som en lysande stjärna ett tag. Är det fungerande ska det in i den ordinarie verksamheten, säger hon.
Men än är inte något sådant fastställt. Men det är klart att det kommer att utbildas mellan åtta och tio kvinnor i höst igen.
– Att lägga tid på att prata system och strukturer är superviktigt för att jobba inkluderande, säger integrationschefen.
LÄS OCKSÅ: Byamödrar snart klara för diplomering

Publicerad 27 June 2017 14:45