Kompetens och näringsliv ska matchas i nytt projekt

Av
Ida Asplund Ådahl

BÅSTAD. Nu startar ett kompetensförsörjningsprojekt kallat ”Game – Set – Matchning”, ett projekt som beskrivs ska fylla tomrummet mellan näringslivet, kommunen och Arbetsförmedlingen.

Båstad Turism & Näringsliv, som äger projektet, har genom samtal uppmärksammat att företag på Bjäre uppfattar att brist på arbetskraft och rätt kompetens är ett av de allvarligaste hindren för tillväxt. Samtidigt finns det många arbetssökande och arbetslösa där individer och grupper står utanför arbetsmarknaden. Orsakerna till detta kan vara flera och komplexa. En anställning är ett stort åtagande, särskilt för små- och medelstora företag, och att leta kompetent personal genom sina personliga nätverk minskar risken för felrekryteringar avsevärt, men gör det samtidigt svårare för arbetssökande och arbetsgivare att nå varandra fullt ut, menar Båstad Turism & Näringsliv. Många företagare upplever att rekrytering av medarbetare är svårt.

– Ambitionen med Projekt Game-Set-Matchning är en långsiktig lösning dels på detta tillväxtproblem, men även tillvarata resurser och kapacitet på ett mer systematiskt sätt där social hållbarhet och inkludering är centrala värdeord. Målsättningen är därför att detta koncept ska utgöra ett varaktigt arbetssätt för kompetensförsörjning och social hållbarhet, säger Karin Bengtsson, vd Båstad Turism & Näringsliv i ett pressutskick.

Genom projektet ser man att det krävs insatser på två nivåer. På företagsnivå – direkta matchningsinsatser utifrån företagens behov och på strategisk nivå – ett ökat strategiskt samarbete mellan näringslivet, kommunen och Arbetsförmedlingen

– Game set matchning är ett konkret koncept på hur ett näringsliv som vill ha nya medarbetare och en arbetskraftsresurs som vill in på arbetsmarknaden kan mötas och matchas på nya sätt, utifrån lokala förutsättningar och behov, säger Filippa Swanstein, avdelningschef Integration Båstads Kommun, i pressmeddelandet.

Målen är bland annat att stärka arbetsgivarnas förutsättningar att få sina kompetensbehov tillfredsställda samt att bidra till ökad samverkan mellan skola och arbetsliv.

Projekt Game Set Matchning ägs av Båstad Turism & Näringsliv och finansieras och genomförs gemensamt med Arbetsförmedlingen, Båstads kommun och Sparbanksstiftelsen.

Publicerad 05 September 2017 14:30

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag