Efter genomlysning:

söker tio miljoner till vård- och omsorg

BÅSTAD. Vård- och omsorgsnämnden begär tio miljoner kronor mer. Det efter den omfattande genomlysning som gjordes av verksamheten i våras.

Kommunens vård- och omsorgsverksamhet har dragits med förlust under flera års tid. I början av året saknades 9,1 miljoner kronor, där det konstaterades att hemvården stod för den största posten om drygt fem miljoner kronor.

När nämnden senast sammanträdde beslutade man att begära tio miljoner kronor mer för i år och tio miljoner för nästa år.

I genomlysningens slutrapport rekommenderas en budgethöjning om tio miljoner kronor. Underbalansen rör bland annat semesterersättning till timanställda, semesterlöner och kostnader för bilar inom verksamheten. Rapporten visar också att det finns drygt två miljoner kronor som kan sparas in, bland annat med fokus på sänkt övertid, sänkt sjukskrivning, inköpseffektivisering och verksamhetseffektivisering. Omstrukturering av bristfälliga metoder för schemaläggning, ineffektiva körrutter inom hemvården och tidskrävande journalsystem nämns som potentiella effektiviseringspunkter.

”De föreslagna budgetanpassningarna är nödvändiga för att verksamheten ska kunna bedrivas ändamålsenligt, då behovet av anpassningarna vilar på föråldrade kostnadsantaganden och inte täcker dagens kostnader i en allt mer vårdtung miljö”, skriver vård- och omsorgschefen Emma Pihl i en tjänsteskrivelse.

I slutrapporten konstaterades det att verksamhetens underskott bestod av kostnadsposter som inte har inkluderats i budgeten, några som inte har täckning i budgeten samt områden där det finns besparingspotential.

Genomlysningsrapporten pekar även på stora utmaningar; Båstad har en högre andel äldre i befolkningen än i övriga landet. Medelåldern är sju år högre än rikssnittet. Vidare har verksamheten visar på underskott i flera år, samt att det finns vissa brister i verksamhetens struktur och att det saknas tillräcklig kunskap om vad som driver underskottet. Samtidigt som Båstads kommun strävar efter att bli en av landets tio bästa vård- och omsorgskommuner och verksamheten har höga ambitioner.

Lokaltidningen har försökt att nå vård- och omsorgsnämndens ordförande för en kommentar.

LÄS OCKSÅ:

Vård och omsorg dras med miljonförlust

Undersköterska: "Det är lätt att tappa arbetsglädjen"

Publicerad 06 September 2017 10:15

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag