BUN-ordförande:

”Hade vi börjat tidigare hade vi byggt ut för lite”

LAHOLM. Hade man börjat arbetet med att bygga ut Skottorpsskolan tidigare hade det blivit fel, menar barn- och utvecklingsnämndens ordförande. Hur tidsplanen för skolan ser ut, lämnar hon till Laholmshem att svara på.

Enligt Maria Bornelius (C), barn- och utvecklingsnämndens ordförande, är förstudien fortfarande pågående. På frågan varför det tar sådan tid, menar hon att man inte kunde förutspå att en del områden i kommunen skulle växa så snabbt.

– Vi har fått mycket kritik för att inte drog igång snabbare med Skottorpsskolan. Men hade vi gjort det då hade vi gjort fel, då hade vi byggt för lite. Som jag ser det så visste vi inte för tio år sedan att det skulle ta fart i den delen av kommunen, säger hon.

Kritiken från föräldrarnas håll, att kommunen inte satsar på barnen, håller hon inte med om.

– Vi satsar absolut på barnen. Att det sen tar tid med skolan är väldigt olyckligt.

Hur ser tidsplanen ut?

– Det kan jag inte svara på, det har jag lämnat över till Laholmshem som sköter våra byggnationer och fastigheter, säger Maria Bornelius.

Förstudien av utbyggnationen av Skottorpsskolan är fortfarande pågående. Enligt Stefan Lundström, vd på Laholmshem, närmar man sig en slutfas med den.

– Det handlar om några månader. Vi har kommit till ett vägval med tre vägar där  verksamheten  (utbildningsförvaltningen, reds.anm.) måste ta ett beslut hur vi ska gå vidare och så att arkitekten kan jobba vidare, säger han.

Föräldrar får intryck av att det brister i projektledningen, att det måste finnas att slutdatum..?

– Jag förstår den tanken. Det tar tid när det är frågan om väldigt mycket pengar, många ska säga sitt, när verkligheten förändras under resans gång. Projektet involverar planarkitekter, arkitekter, inredningsarkitekter. När man bygger ut gamla skolor måste det funka med nya tekniska system, och så vidare. Sedan vi fick beställningen i augusti 2016 har kartan förändrats.

Stefan Lundström syftar till Allarpsområdet där kommunen också hade en idé om en gemensam skola med Båstads kommun men som inte blev av.

– Dessutom har det gått mycket fortare på Allarpsområdet än man tänkt sig – vilket ställer nya krav på skola och förskola. Enligt exploatörens egna beräkningar kan det bo 1 500 personer där år 2025 vilket i sin tur kan innebära 600 barm och två tillkommande årskullar Laholm. Därför är det en komplicerad fråga med utbyggnationen, säger Laholmshems vd och fortsätter;

– Som Voltaire sa; ”Att sia om framtiden är att förolämpa den”. Att hitta på om framtiden är vanskligt.

När kan spaden sättas i jorden för utbyggnation?

– Det är minst ett år kvar. Det ska projekteras och handlas upp. Dessutom ska det  fattas politiska beslut  omkring det.

Publicerad 07 September 2017 16:45

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag