Tryggheten i Laholm ska utredas

Av
Ida Asplund Ådahl

LAHOLM. Känner du dig trygg i ditt hem, i orten du bor på och i kommunen överlag? Det vill polisen i Laholm och Laholms kommun ta reda på.

Under september och oktober kan alla svara på en enkät som ska bidra till att ge en bild av invånarnas upplevda trygghet. Enkäten är en del i polisens och kommunens gemsamma kartläggning för att fånga upp kommuninvånarnas syn på sin trygghet. Med enkäten som underlag kommer 2018-års medborgarlöfte att formas för Laholms kommun.

- Här ges en ypperlig möjlighet att påverka och belysa vilka eventuella problem man upplever i sin omgivning, säger kommunpolis Kristian Nilsson, på kommunens hemsida.

Sedan 2016 har polisen och kommunen gemensamt arbetat fram medborgarlöften. Både i det första som i det senaste fokuserades insatser på området runt LP Hanssons väg. Kommuninvånarna upplevde området som det mest otrygga i kommunen. Därför genomförde polisen och kommunen tidigare i år en enkät bland boende i området, men enkäten visade sig att deras upplevda otrygghet inte skilde sig från övriga kommuninvånares.

För att få fler svar på enkäten har svarstiden utökats till två månader, september-oktober. Det görs även riktade utskick till föreningar och grannsamverkansgrupper. Vid två tillfällen finns det möjlighet att träffa kommun och polis. Den 4 oktober mellan klockan 11.00 och 13.00 finns Karin Martini och Kristian Nilsson på Stortorget, Laholm. Torsdagen den 2 november klockan 16.00-19.00 kan de träffas vid Maxi i Mellbystrand.

Enkäten kan hittas via www.laholm.se

Publicerad 11 September 2017 13:00

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag