Vill ha säkrare övergångsställe vid skola

VÅXTORP. Många barn och ungdomar på Våxtorpsskolan vittnar om att vägen där de tar sig mellan skolan och idrottshallen upplevs som farlig. Även föräldrarna är oroliga. Det menar Våxtorps byalag i en skrivelse ställd till Trafikverket Halmstad, NCC samt Laholms kommun.

Övergångsstället vid Båstadvägen, cirka 50 meter väster om rondellen i Våxtorp, är den plats som beskrivs kräver ett behov av att minska trafikens hastighet. I skrivelsen framhäver man att man är medveten om att kommunen fortsätter arbetet med att sätta upp hastighetskameror i byarna för att få en hastighetsbegränsning till 40 kilometer i timmen. ”Erfarenheten av kombinationen mänsklighet, moderna tysta bilar och hög frånvaro av trafikpolis gör att vi i så fall snarare hamnar på en genomsnittshastighet på 50 kilometer i timmen”, står att läsa.

Åtgärder som efterfrågas vid övergångsstället är att beskära buskar och träd som skymmer sikten. Dessutom bättre belysning.

Föreningen bakom skrivelsen ber att man tittar närmare på vilka åtgärder som kan göras för att få bilister att hålla ner hastigheten när de passerar övergångsstället samt i övrigt öka tryggheten kring övergången.

Publicerad 26 September 2017 10:45

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag