C vill införa kulturkort för unga

BÅSTAD. För att bidra till en flerkulturell och innehållsrik utveckling och för att ge barn möjlighet att delta i olika kulturevenemang, föreslår Centerpartiet i en motion, att införa ett kulturkort för unga.

Kulturkortet skulle kunna innehålla rabatter på kulturkurser – musik, konsthantverk, dans, teater och bild är några exempel som tas upp i motionen. Kortet föreslås även kunna ge rabatt till olika kulturevenemang i kommunen och målgruppen för kortet är högstadiet och gymnasiet.

Vidare tar partiet upp att andra kommuner, exempelvis Nacka, har infört ett liknande kulturkort. ”De kan ha olika namn men syftet är alltid positivt, att bidra i barn och ungas utveckling inom kulturomårdet”, står att läsa i den skrivna motionen. Därför vill partiet att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna och söka samarbetspartners för ett kulturkort.

Publicerad 03 October 2017 09:30

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag