Slitage äventyrar hygienen på populärt bad

Miljöavdelningen ser smittorisk i omklädningsrum

BÅSTAD. Omfattande brister rörande städning, lokal och inredning  samt att anläggningen behöver rustas upp. Det blev kontentan vid en tillsyn av Malenbadets omklädningsrum. ”Verksamheten har brustit i sin egenkontroll”, framgår i tillsynsrapporten.

Den 9 augusti inkom det till miljöavdelningen klagomål på bristande städning på damernas omklädningsrum på Malenbadet. Enligt klagomålet ska omklädningsrummet blivit smutsigare och smutsigare. Dagen därpå gjorde miljöavdelningen en oanmäld tillsyn av både damernas och herrarnas omklädningsrum med tillhörande duschar, bastu- och toalettutrymmen. Bristande städning konstaterades och bland annat avdelningschef underrättades. Vid en anmäld inspektion i slutet av augusti konstaterades det att lokalerna hade storstädats. Men vid tillsynen framkom det att ytskikten – som klinkers, kakel och trä – på flera platser är skadade, slitna, nötta och delar av den fasta utrustningen sönder och sönderrostad.

Då bestämde ansvariga på badet att två storstädningar per vecka skulle sättas in, i stället för en.

Men oavsett goda? rutiner och ökad städfrekvens bedöms skicket vara så dåligt att det inte möjliggör för en god hygien och att det är svårt att minimera risk för smittspridning.

– Det kanske är bättre med två ordentliga rengöringar än vad en. Men med tanke på den höga belastningen av besökare på anläggningen kan man inte garantera minimering av en smittspridningsrisk – vilket verksamheten är skyldig till. Skulle någon få en infektion eller smitta från Malenbadet kan man inte säkerställa att få bort smittan genom städning. Ytskikt och lokaler är i för dåligt skick för det, säger Angelica Hunyor, miljöinspektör som utfört tillsynen.

Anser du att det är en hälsorisk att bada på Malenbadet?

– Jag vågar inte uttala mig om det. Malenbadet har inte misskötts, de har förmedlat bassängbad som de ska och vi har inte fått något inrapporterat om att badet inte sköts. Vi har tittat på omklädningsrummen och tillhörande utrymmen – något det funnits anledning att se över, säger Angelica Hunyor.

Verksamheten är? öppen mellan slutet på maj till slutet på augusti och har under perioden mellan 34 000 och 40 000 besökare. ”Anläggningen är hårt belastad och slitaget stort. Omklädningsrum med tillhörande dusch, toaletter och bastu behöver upprustas” och ”verksamheten har brustit i sin egenkontroll”, framgår i tillsynsrapporten.

”Vi har tittat på omklädningsrummen och tillhörande utrymmen”

Sven-Inge Granlund, mark- och fritidschef i Båstads kommun, menar att städrutinerna på Malenbadet kan ha brustit, men att man nu ska upprätta ett egenkontroll-program för städrutiner.

– Vi har informerat badpersonalen, de unga vi anställer varje sommar, vilka arbetsrutiner som finns. Trots tydlig arbetsledning så har det, kanske på grund av kommunikationsbriser, inte efterföljts. När vi fick in dessa synpunkter vidtog vi åtgärder, informerade personal och framöver ska personal varje arbetspass gå igenom en städ-checklista, säger han.

Mark- och? fritidschefen ?kan se ett visst behov av upprustning.

– Förvaltningen har lyft fram i budgetprocesser att det behövs en uppfräschning och investering av lokalerna. Det är sedan politikernas svåra uppgift att prioritera vad som är viktigast, säger Sven-Inge Granlund.

När budgeten sattes för 2017 avsattes 50 000 kronor för åtgärder på Malenbadet. Men mest för ”akuta insatser”, som mark- och fritidschefen uttrycker det. Men pengarna har förblivit oanvända.

Varför då?

– Om pengarna inte räcker till det som verkligen behöver göras behöver man inte använda pengar alls. Det löser inte de stora problemen. Men vi kommer att fortsätta att argumentera för våra behov.

Vid Myndighetsnämndens senaste sammanträde ålade man kommunstyrelsen att redovisa en åtgärdsplan över badets brister som ska kopplas till en tidsplan. Verksamhetens egenkontroll ska kompletteras med en underhållsplan för badet. Men kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP) ser inte behovet av en eventuell upprustning.

– Jag tillhör dem som badar på Malenbadet varje dag under sommaren. Jag har hört något klagomål på städning på damsidan, men inte herrarnas. Att kakla om skulle kännas omotiverat, säger Bo Wendt och fortsätter;

– Men när det kommer till städningen får vi väl bättra egenkontrollen.

Om en åtgärdsplan inte redovisas kan vite erläggas.

Publicerad 09 October 2017 11:00

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag