Vill mildra VA-kostnader för föreningar med ungdomsverksamhet

Av
Ida Asplund Ådahl

BÅSTAD. I en motion till kommunfullmäktige menar Liberalerna att den nya VA-taxekonstruktionen ekonomiskt har drabbat de föreningar som äger sina egna lokaler och anläggningar.

Därför vill partiet att det tas fram en redovisning som visar vad kostanden för vatten och avlopp, för föreningar som äger sina anläggningar, var före och efter införandet av ny VA-taxekonstruktion. Men även ett förslag för hur kommunen kan justera stödet till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i syfte att mildra ekonomiska konsekvenser av den nya VA-taxan.

L pekar på att VA-taxan som infördes i kommunen den 1 juli 2015 innebar en stor förändring i och med att vattenmätare infördes för lokaler som drevs av företag och föreningar.

Vidare påtalar man i motionen att partiet i maj 2015 väckte ett ärende för förvaltningen fick i uppdrag att belysa konsekvenserna för kommunens föreningsliv. Samt att ta fram ett förslag på eventuella åtgärder, "eftersom att det uppenbart att den nya taxan skulle få negativa ekonomiska konsekvenser för föreningslivet", står att läsa i motionen. L menar också att VA-taxan blir mångdubbelt högre för ett flertal föreningar.

Publicerad 10 October 2017 09:30

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag