Vill se arbetsmarknadsinsatser för att stötta Boarps hembygdsgård

Av
Ida Asplund Ådahl

BÅSTAD. I en motion till kommunfullmäktige lyfter Socialdemokraterna fram Boarps hembygdsgård som en viktig plats för att visa hur det såg ut i Sverige förr i tiden. Partiet vill ge förvaltningen i uppdrag att utreda om arbetsmarknadsinsatser kan användas för att stötta upp hembygdsföreningen.

Motionen pekar på att föreningen har påtalat för kommunen att föreningen har få medlemmar som kan bidra med renovering och målningsarbete, blanda annat. Även att föreningens ekonomi är kärv.

"Byggnaderna kräver en hel del underhåll. Detta är kostsamt samt arbetskrävande", står att läsa i motionen.

Publicerad 10 October 2017 09:15

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag