"Skolan har en hel del stora utmaningar framför sig"

Färre niondeklassare blir godkända och grundskolestruktur ses över

BÅSTAD. Ett mindre ras i Lärarförbundets ranking, Skolinspektionen har kommit med pekpinnar och i stort sett hela skolorganisationen ses över. Nya skolchefen i Båstads kommun, Sara Damber, menar att skolan står inför stora utmaningar.

I Lärarförbundets färska skolranking tappar Båstads kommun, från fjolårets plats fyra till plats 21 i landet. Även om kommunen klättrar i statistik när det gäller lärartätheten, handlar de mest utstickande siffrorna om måluppfyllelse och sjukskrivning bland lärare. I kategorin friska lärare dalar Båstads kommun från plats 29 till 147 och från plats 50 till 181 när det kommer till andel elever, årskurs nio, som är godkända i alla ämnen.

Sara Damber har? bara varit på sin tjänst som skolchef i ett halvår, men hon bedömer att rankingen – i stort sett – avspeglar verkligheten. Även om det är Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga öppna jämförelse som ligger till grund för nämndsmålet och verksamhetens arbete.

– Jag säger inte att det är något som är fel, men Lärarförbundets ranking har – naturligt – ett starkare lärarfokus. Att färre elever blir godkända i årskurs nio är allvarligt. Skolans uppdrag är att alla elever ska klara ett godkänt i samtliga ämnen, säger Sara Damber.

Skolchefen är öppen? med och uttrycker att verkligheten visar att det är i den stora gruppen elever som allt fler får betyget F och inte i en liten grupp av elever.

Hur ska man se till att alla niondeklassare blir godkända i samtliga ämnen?

– Genom att samverka, fokusera och prioritera och ha gemensamma mål som regelbundet analyseras och följs upp. Att utgå från barnet hela vägen från förskolan upp till gymnasiet och att satsa resurser tidigt. En ny nämndsplan för 2018 har precis antagits där barnperspektivet visar vägen när Båstad ska uppnå målet att bli en av Sveriges tio bästa skolkommuner. Vi måste alltid utgå från vad som är barnets bästa, situation, förutsättningar och möjligheter för att uppnå skolans mål, säger Sara Damber.

– I en liten kommun som Båstad kan man göra det. Vi har cirka 2 500 barn och unga. Vi borde kunna följa vartenda barns personliga utveckling.

Men hon anser också att vägen till framgång handlar om pedagogiskt ledarskap.

– I vår organisation vill jag se rektorer som är i klassrummen. Och vi måste stötta pedagogerna till att kunna bedriva en flexibel och inkluderande pedagogik som ska fungera för en allt mer heterogen grupp elever. Det är min övertygelse som skolchef.

Att frisktalet ?bland lärare minskar känner hon också igen från arbetsmiljörapporter, att antalet sjukskrivningar har ökat.

– Självklart är det vårt ansvar att se till att pedagogerna är friska och har en bra arbetssituation. Helt avgörande. Det är oerhört tufft uppdrag att vara lärare idag. Jag har oerhörd respekt för samtliga, säger Sara Damber.

De olika rankingarna kommer årligen och är enligt skolchefen en fingervisning om hur skolläget är.

– Det ger oss en viktig indikation och påminnelse om vad vi bör fokusera på i vårt arbete.

Hon har varit ?kommunens skolchef sedan i mars. Och sedan dess har Skolinspektionen också gjort tillsyn där man konstaterade brister gällande studiehandledning på modersmål, flexibilitet av skolpeng och fritidsgruppernas storlek och sammansättning. Samtidigt befinner sig Båstads kommun i ett läge med fulla skolor och en ökande befolkningsprognos.

– Skolan i Båstad har en hel del stora utmaningar just nu och framför oss. Vi är i behov av en skola i Hemmeslövsområdet och flera av skollokalerna är byggda på 60- och 70-talen och är på flera håll undermåliga. Har man låtit sådana frågor vänta blir det lätt som nu; man får en ketchupeffekt där allt måste göras. Just nu jobbar vi stenhårt tillsammans med politikerna att se över en optimal förskole- och grundskolestruktur, säger Sara Damber.

Publicerad 13 October 2017 08:45

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag