Så påverkas du av sommarens vägarbeten

Stora vägar som E6 och E65 berörs – körfält stängs av

TRAFIK.

Under sommaren planerar Trafikverket att göra ett antal vägarbeten som kan påverka framkomligheten för alla semesterfirare. Bland annat planeras stora beläggningsarbeten på E6 och väg 11.

Av
Anja Degerholm

– Efter vintern blir det ofta spår i beläggningen efter dubbdäck eller tunga transporter som behöver åtgärdas, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

I år ska Trafikverket bland annat utföra beläggningsarbeten längs väg 11 vid Veberöd och på E6 vid trafikplatserna Glumslöv, Lomma och Kronetorp. Arbetet är redan påbörjat och kan förhoppningsvis vara avslutat redan innan den värsta semestertrafiken sätter igång.

Enligt Trafikverket är det lättare att utföra vägarbeten sommartid. Det är färre som arbetspendlar och vädret är mer gynnsamt.

– Det är under sommaren som vi kan göra till exempel beläggningsarbeten. Innan tjälen gått ur marken rör underlaget för mycket på sig, det sätter sig och håller bättre om det görs sommartid, säger Bengt Olsson.

Det pågår även en rad mindre vägarbeten under sommaren, några finns listade nedan. Och enligt Bengt Olsson kan det bli aktuellt att åtgärda akuta skador i det mindre vägnätet, till exempel tjälskador.

Har du något tips till den som ska ge sig ut i trafiken i sommar?

– Gå in på vår hemsida och se vilka arbeten som pågår där man planerar att köra, det går enkelt att zooma in på kartan. Jag vill även påminna om att man som bilförare har långtgående ansvar för att anpassa sin hastighet efter trafiken, till exempel vid vägarbeten, säger Bengt Olsson.

Sommarens vägarbeten

Här är några av Trafikverkets vägarbeten i Skåne i sommar:

E6: Vid trafikplats Lomma utförs i sommar beläggningsarbeten nattetid. Ett körfält i vardera riktning kommer att vara öppet under arbetets gång. Beläggningsarbeten kommer även att utföras vid trafikplats Kronetorp och trafikplats Glumslöv.

Väg 11: På sträckan Knivåsen–Veberöd östra ska det göras beläggningsarbeten. Arbetena kommer att utföras nattetid och då leds trafiken om med vakt och lots.

Väg 118: Vid Åhus, riktning Olseröd, utförs plantering och underhållsarbete fram till den 23 mars 2019. Ett körfält avstängt, en hastighetsgräns på 60 km/h gäller.

Väg 1722: Strax väster om Förslöv anläggs en ny gång- och cykelväg och med anledning av detta stängs ett körfält av till och med den 30 juni. Hastighetsgräns på 30 km/h. Det ska även utföras linjemålning på platsen.

Väg 107: I Norra Varalöv, i riktning Ängelholm, pågår en ombyggnad av en busshållplats. Detta innebär att ett körfält stängs av fram till den 10 juni. Hastighetsgräns 30 km/h förbi platsen.

Väg 1823: Ljungbyhed, ett körfält stängs av och 30 km/h gäller fram till den 30 juni. Detta på grund av kabelarbete i marken.

Väg 1141: Kustvägen förbi Saxtorpsskogen påverkas av ett kabelarbete. Ett körfält avstängt fram till den 8 juli. 30 km/h förbi vägarbetet.

E22: Kabelarbeten i marken vid Tollarp, riktning Kristianstad. Ett körfält avstängt fram till den 6 juli med en hastighetsbegränsning på 30 km/h.

Väg 17: Sträckan mellan cirkulationsplatsen i Marieholm och Östra Karaby, i riktning Fogdarp, påverkas av ett kabelarbete. Ska vara klart den 30 november och fram tills dess stängs ett körfält av. Max 30 km/h gäller på sträckan. Sträckan Östra Asmundtorp och Trollenäs i riktning Landskrona påverkas också.

E6.01: En ombyggnad av trafikplats Alnarp påverkar trafiken mellan trafikplatserna Alnarp och Burlöv, fram till den 31 december 2019. Sänkta hastigheter längs sträckan, se skyltning.

E65: Byggnation av en ekodukt mellan Svedala och Skurup påverkar trafiken mellan trafikplatserna Stenbäck och Lemmeströ, i båda riktningarna. Arbetet pågår till den 31 december. Hastighetsbegränsning på 50 respektive 70 km/h.

För aktuell trafikinformation, se trafikverket.se och fliken "Trafikinformation, väg".

Publicerad 22 May 2018 06:00

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag