Foton: Mostphotos.com

Kommunvalet 2018: Vilka satsningar på infrastruktur är viktigast i Laholms kommun?

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 1 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Laholm: Vilka satsningar på infrastruktur är viktigast i Laholms kommun?

MODERATERNA

Stationspendel, för att underlätta resandet kollektivt, Markarydsbanan, viktigt för våra invånare kring arbets- och studiependling och vägunderhåll för säkra vägar.

LIBERALERNA

Att frågan om farligt-gods-leden avgörs så fort som möjligt är viktigt ur många synpunkter. Shellplanen hänger på beslut om godsled, likaså Sofieroleden eller Kristianstadvägen. Det måste gå att ta sig från Tågstationen in till Centrum med buss. Fungerar inte idag. Stationspendel?

SVERIGEDEMOKRATERNA

Finns inget utrymme för stora nya satsningar! Befintlig infrastruktur som vatten- och avlopps- samt vägnät bör underhållas och förbättringar prioriteras. Fortsatt satsning på utbyggnad av fibernät, pendeltåg med stationer och cykelvägnätet.

SOCIALDEMOKRATERNA

Vi vill satsa på 100% fiberanslutning för våra hushåll och företag. Få upp vägstandarden. Kollektivtrafik som är värd namnet. Gatubelysning i vårt utvecklingsområde.

LAHOLMSPARTIET

Som vi ser det, så är en satsning på det lokala vägnätet ute på landsbyggden en viktig fråga, då standarden är under all kritik. Vidare är persontrafiken på Markaryds banan en fråga som måste lösas under kommande mandatperiod.

CENTERPARTIET

Persontrafik på Markarydsbanan med stopp i Veinge och Knäred samt att fortsätta satsa på cykelvägar och enskilda vägar.

TRYGGHETSPARTIET

Primärt, lösningen av var "farligt gods" skall transporteras i centralorten. Vidare så behöver vägnätet på landsbygden underhållas bättre och i vissa fall upprustas. Bygg fler cykelvägar. Slutför utbyggnaden av fiber.

MILJÖPARTIET

Goda förutsättningar för cykling och kollektivtrafik är två av våra käpphästar så vi strävar efter fler cykelvägar, b.la. en mellan Laholm och Våxtorp, och tågstopp i Knäred och Veinge så fort som möjligt, samt utökad busstrafik, t.ex till Hishult.

KRISTDEMOKRATERNA

Den viktigaste infrastrukturfrågan är tågtrafiken på Markarydsbanan med tågstopp i Veinge och Knäred. Vi anser att trafiken bör komma igång så snart som möjligt. Underhållet av de mindre vägarna i kommunen måste prioriteras. Vägen för farligt godsled bör följa Sofieroleden ut till väg 24.

VÄNSTERPARTIET

Tåg Markaryd/Halmstad, stopp Knäred och Veinge, särskilda säkerhetsregler så att farliga godsleder blir ofarliga godsleder, första dieselfria kommunen, fler cykelvägar.

Publicerad 03 July 2018 08:00