Kommunvalet 2018: Hur ska ni satsa för en välfungerande vård lokalt?

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Båstad:: Vården har dragits med ekonomiskt underskott, hur ska ni satsa för en välfungerande vård lokalt?

BJÄREPARTIET

Med nuvarande tillskott av pengar ska Vård- och omsorg inte behöva gå med underskott. Vi ökar satsningen på anhörig verksamhet och socialt innehåll med 330 000 kr.

SOCIALDEMOKRATERNA

(S) har tillfört Bjärepartiets budget full kompensation för det som genomlysningen kom fram till.

LIBERALERNA

Vi gav 3,7 mkr extra utöver Bps budget 2018 och vi är beredda att för 2019 ge de resurser som utredningen pekar på, dvs fler händer och hjärtan i vården.

CENTERPARTIET

Ekonomiskt vill vi att verksamheten får en budget i balans med verkligheten. Utöver det bör kvalitet och tillgänglighet ses över och vi upplever förbättringspotential. Centerpartiet vill ha beredskap för satsning på vårdboende på västra Bjäre, Västra Karup kan vara bra placering.

MODERATERNA

Vi har tillskjutit resurser i budgeten utifrån vad genomlysningen visade att Vård och Omsorg behövde. Arbeta för bra lösningar i ex. hemtjänsten där vi kan prioritera tiden hos vårdtagarna och kvalitetsfokus för en budget i balans.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Det första steget är att skjuta till mer medel till vården. Svenska befolkningen lever allt längre och även om vi i stor utsträckning är friskare så är det viktigt att vi kan erbjuda en bra och trygg vård den dagen den behövs. Vården måste få kosta pengar.

MILJÖPARTIET

Förutsätter politisk samverkan.

Du kan även läsa svaren här, genom att klicka på länken:

Publicerad 09 July 2018 08:00