Kommunvalet 2018: Vad vill ni göra för att öka inflyttningen?

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Laholm: Vad vill ni göra för att öka inflyttningen?

MODERATERNA

Fortsätta arbetet som vi påbörjat, beslut om tillväxtprogram ska beslutas våren 2018 som lägger grunden för fortsatt planering. Stolt över arbetet med invånardialog med detta där våra invånare varit med i framtagandet. Vi bygger samhället med invånarnas delaktighet. Workshops i Veinge o Knäred som kommer bli stationsnära samhällen.

LIBERALERNA

Det måste finnas byggklara tomter, bra skolor och garanti om att barnen får plats i förskolan. Bra pendlings-

möjligheter är också viktigt.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Vi vill inte "öka" inflyttningen då redan dagens nivå är större än samhället klarar av. Ökad inflyttning innebär ökade kostnader och är en ekonomisk förlustaffär. Uppmuntra till frivilligt återvändande. En varsam befolkningsutveckling säkerställer ett stabilt och tryggt samhälle.

SOCIALDEMOKRATERNA

Marknadsföra oss speciellt i lund här kommer det att finnas minst 5000 nya potentiella pendlare. Vi vill skapa byggklara tomter i attraktiva områden. Bra skolor och förskolor. Att vi fullföljer våra byggplaner i Centrala Laholm, Våxtorp, Knäred och Veinge.

LAHOLMSPARTIET

Laholm har under några år haft en stor inflyttning, som mest har bestått av flyktingar och ensamkommande unga män. I Laholm har vi en obalans när det gäller befolkningen, vi har många barn, och många äldre, och för få människor i arbetsför ålder, därför måste vi satsa på en inflyttning av folk i arbetsför ålder genom att bygga bostäder. (Svaret har kortats.)

CENTERPARTIET

Nära barnomsorg, bra aktiviteter för hela familjen, attraktiva tomter, en lugn utemiljö på kvällarna och god arbetsmiljö för både lärare och elever i skolorna. Bra samarbete mellan högskolor och Campus Laholm.

TRYGGHETSPARTIET

Vi skall ha färdiga planer, med byggklara tomter, i attraktiva lägen. Vi skall minimera byråkratin och använda sunt förnuft.

MILJÖPARTIET

Boendet tippar allt mer över till kusten så det gäller att marknadsföra fördelarna med att bo i inlandet, t.ex närhet till skog och sjöar samt billiga befintliga bostäder. Inlandets service, inklusive kollektiv-

trafik, behöver vidmakthållas och helst utökas.

KRISTDEMOKRATERNA

De viktigaste åtgärderna är fler bostäder och arbetstillfällen i kombination med pendlingsmöjligheter.

VÄNSTERPARTIET

Skynda långsamt, bygg fler hyresrätter i inlandet.

Publicerad 10 July 2018 08:00