Med start nästa år kommer skåningar i åldrarna 60-74 år erbjudas screening av tarmcancer. Genom att skicka in sitt eget bajs för analys kan sjukvården upptäcka de som har en risk eller drabbats av cancer. Genrebild.

Med start nästa år kommer skåningar i åldrarna 60-74 år erbjudas screening av tarmcancer. Genom att skicka in sitt eget bajs för analys kan sjukvården upptäcka de som har en risk eller drabbats av cancer. Genrebild. Foto: Adobe Stock

Nysatsning:

Skicka in ditt bajs för att upptäcka tarmcancer

Regionen erbjuder även vårdpersonal specialutbildning

SKÅNE.

Med start nästa år kommer skåningar i åldrarna 60-74 år erbjudas allmän screening för att upptäcka tarmcancer. Du får helt enkelt hem en provtub som du sedan lämnar ett avföringsprov i och skickar med posten. Region Skåne kommer även att erbjuda vårdpersonal utbildning. "Satsningen kommer att årligen rädda minst 50 personer i Skåne från förtida död i cancer", säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Av
Andreas Holm

2016 diagnosticerades 6 627 patienter med tarmcancer i hela landet varav 898 i Skåne. Flest insjuknar i åldern 70-74 år och varje år avlider över 2 500 patienter i cancerformen. Därför satsar nu Region Skåne på att upptäcka och på så sätt kunna behandla tarmcancer mycket tidigare. I år investeras 800 000 kronor och med start nästa år kommer de yngsta åldersgrupperna erbjudas att testa sig. Först december 2024 ska alla kvinnor och män mellan 60-74 år ha kontaktats av sjukvården.

– Man skickar helt enkelt in sin avföring för analys. De som har risk att drabbas, bland annat de med blod eller slem i avföringen, kallas till en koloskopi, säger Gilbert Tribo.

Men det finns ett problem. Det saknas specialutbildad vårdpersonal som kan utföra koloskopi, en undersökning av tjocktarmen.

– Därför satsar vi på vidareutbildning för bland annat sjuksköterskor genom samarbete med Blekinge Tekniska Högskolas endoskopiutbildning för att kunna möta det krav som ställs när vi erbjuder äldre en allmän screening.

Om du kallas till vården för vidare undersökning ska det gå snabbt, kortare än de tre månader som regionen nu satsar på för de vanliga vårdköerna.

– Du ska inte behöva gå och känna oro utan har rätt att snabbt veta om du drabbats av tarmcancer, som är den tredje vanligaste cancerformen i landet. Vi ska erbjuda snabb tid, några exakta dagar har vi inte kommit överens om, men inte så lång tid som 90 dagar i alla fall, säger Gilbert Tribo.

Sedan tidigare har Skåne, som första region i landet, infört organiserad tesning av PSA, prostatacancer, för de män som vill. Dock rör det sig inte om en allmän screening som nu.

Fram till 2024 investeras över 70 miljoner kronor i provtagning för tidig upptäckt av tarmcancer (screening).

– Det kan tyckas vara mycket, men investeringen på sikt kommer inte minst spara liv utan även pengar. Inom sex-sju år, runt 2027, kommer kostnaderna successivt istället minska, säger Gilbert Tribo.

Publicerad 18 February 2019 06:00