Ett lager för e-handelsvaror kan bli verklighet i Mellbystrand.

Ett lager för e-handelsvaror kan bli verklighet i Mellbystrand. Foto: Petinovs - stock.adobe.com

Storsatsning på e-handelslager med 100 jobb kan stoppas av länsstyrelsen

Därför kan planen få rött ljus

MELLBYSTRAND.

Ett stort E-handelslager planeras på Mellby företagspark. Det innebär 50–100 nya arbetstillfällen. Men återigen kan länsstyrelsens sätta käppar i hjulet för kommunens storslagna planer i Mellbystrand.

Av
Felix Alnemark

Företaget PWBB Holding vill reservera 40 000 kvadratmeter mark på Mellby företagspark. Markområdet ligger i slutet av Idévägen.

Det är inte klart vilket företag som ska bedriva verksamheten i lokalerna.

– Vi kan oftast inte säga något om vem som ska etablera innan avtal är skrivna, säger Peter Severin Larsson, näringslivschef på Laholms kommun.

Ett reservationsavtal har tagits fram och kommunstyrelsen har frågan på sitt bord under tisdagen. Själva lagerlokalen kan bli upp till 20 000 kvadratmeter.

Reservationen gäller under förutsättning att den pågående detaljplanen för området vinner laga kraft och gäller då 12 månader.

Men länsstyrelsen är skeptisk och hotar stoppa planerna helt. De befarar att det som föreslås blir olämpligt ur synpunkterna säkerhet, hälsa och risk för olyckor, översvämningar och erosion. Då E6 och väg 518 är farligt godsleder bör en riskbedömning göras för all bebyggelse inom 150 meter från vägarna. Det saknas för E6. För att byggnation ska vara möjlig krävs säkerhetshöjande åtgärder längs vägen eller längre avstånd från vägen.

Länsstyrelsen menar också att planens trafikutredningen inte på ett tillfredställande sätt redovisat hur konsekvenserna av planens genomförande påverkar riksintresset för kommunikationer. Framförallt är det kapaciteten på trafikplatserna som kan vara begränsande.

De anser också att riksintresset enligt miljöbalken "påtagligt kan komma att skadas".

Andra nya etableringar som är på gång i området är Burger King och bilrelaterade verksamheter.

Publicerad 12 March 2019 09:11