Kommunen vill bygga ett spa-hotell i Mellbystrand. Länsstyrelsen är inte lika begeistrad.

Kommunen vill bygga ett spa-hotell i Mellbystrand. Länsstyrelsen är inte lika begeistrad. skiss

Länsstyrelsen drar sig inte för att stoppa byggplaner vid kusten

"Är vi inte nöjde med kommunens utredning eller vad de för fram kommer vi utöva vår tillsynsroll"

MELLBYSTRAND.

Länsstyrelsen drar sig inte för att upphäva kommunens byggplaner längs havet. Det säger länsarkitekten Cecilia Engström.

– Vi har hotat med prövning av flera planer där vi lämnat synpunkter på riksintresset och erosionsfrågorna. Det kan vara så att vi inte fullföljer det om kommunen har en bra argumentationen, säger Cecilia Engström.

Ett helt batteri av planer i Mellbystrand där man tog i anspråk gröna ytor

Det var i början på mars som Laholms kommun drog i nödbromsen för alla kustnära planer eftersom de fick intrycket av att länsstyrelsen krävde en samlad strategi.

– Ja, det är lite det vi efterlyst. Det finns flera ingångar i det här. Man önskar ta i anspråk grönytor för förtätning och mer bebyggelse. Det är en del riksintressen som vi är satta att bevaka. Sen är det en del ärenden om erosion.

Borde Laholm ha den här strategin i sin översiktsplan?

– Det hade väl varit bra. Det hade varit enklast men man kan även göra på andra sätt. Mycket exploatering har skett i Mellbystrand. Man har problem med erosion som man måste hantera. Det är behov av att få till mer bostäder men det är synd att ta i anspråk gröna ytor i ett förändrat klimat med mer högvatten och regn. De behöver tänka klokt, säger Cecilia Engström.

Hon säger att erosionsfrågan blir viktigare och viktigare.

– Nu kände vi att man hade ett helt batteri av planer i Mellbystrand där man tog i anspråk gröna ytor. Det blev påtagligt. De har velat peta i gröna ytor länge och då har vi sagt ”Nja, är det så lämpligt?”. Nu har vi riksintresse för friluftsliv och kommunen får inte påtagligt skada det.

–Konkret är det så att om riksintresset riskerar att påtagligt skadas har vi mandat att upphäva planer, säger Cecilia Engström.

Vad händer nu?

– Är vi inte nöjde med kommunens utredning eller vad de för fram kommer vi utöva vår tillsynsroll. Fortsättning följer, säger Cecilia Engström.

Publicerad 20 March 2019 13:39