Foto: Leif Ingvarsson

Klart vilka som kan ta över rådhuset

Rådhuset ska fyllas med kultur

LAHOLM.

Kommunen vill att rådhuset ska bli ett hus öppet för allmänheten, med kulturinriktning. I januari gick kommunen ut och frågade medborgarna vad de önskade se för verksamhet. Nu finns två förslag.

Av
Felix Alnemark

Det 220 år gamla rådhuset är en av de mest anrika byggnaderna i staden. Senaste decceniet har de använts till kontor men snart ska det bli kultur i huset. Nu har medborgarna sagt sitt om vad de vill ha för verksamhet i huset.

I ett förslag från kultur- och fritid finns nu två alternativ. Det ena är föreningen gamla Laholms och det andra är enhetens kulturs förslag.

Föreningen gamla Laholm resonerar om det viktiga med historien kring byggnaden och de har idéer på samarbetspartners såsom caféer och andra föreningar. Föreningen vill tillsammans med kommunens hembygdsföreningar och övriga kulturföreningar skapa ett levande öppet, och aktivt kulturhus som kan bidra till ett levande centrum och vara en historisk nod i Laholms kultur och historia. En mötesplats för Laholmare och turister.

Kulturenheten pratar om vikten av att det bedrivs en öppen verksamhet och att de ser ett behov av att låta många kulturaktörer komma in i huset. De föreslår bland annat utställningsrum för lokala konstnärer, föreningar, historiska utställningar med mera

Kultur- och utvecklingsnämnden behandlar frågan 27 mars.

Publicerad 22 March 2019 16:18