Gödsel från kossorna ska användas för att producera el och värme i en biogasanläggning.

Gödsel från kossorna ska användas för att producera el och värme i en biogasanläggning. Foto: Dudarev Mikhail - stock.adobe.com

Lantbrukare satsar på biogasanläggning

Även antalet kor ska bli fler på gården

VÅXTORP.

Nilsson i Skråmered vill utöka sin nötproduktion och skapa en biogasanläggning. Kommunen ser positivt på satsningarna.

Av
Felix Alnemark

Biogasanläggningen ska vara gödselbaserad och kan ge el motsvarande upp till 6 000 megawattimmar. Samtidigt vill lantbrukarna öka sitt innehav från 336 till 535 djur i sin nötproduktion enligt ansökan till länsstyrelsen.

– Jag tror att det här kan bli den tredje biogasanläggningen i kommunen, säger Sofia Höglind, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Laholms kommun som yttrat sig i frågan.

Biogasanläggningen väntas byggas år 2023.

I anläggningen kommer skörderester och gödsel från gårdens djur att rötas. I anläggningen kommer el och värme produceras. Gödselmedlet kommer att spridas på verksamhetens odlingar. Biogasanläggningen kommer placeras vid stallarna.

– Gödsellukten minskar faktiskt med biogasanläggning, säger Sofia Höglind.

Så ni är positiva?

– Kommunen är positiva till biogas. Sen ska det skötas på rätt sätt, säger Sofia Höglind.

Publicerad 25 March 2019 13:30