Det går bra nu för Laholms kommun.

Det går bra nu för Laholms kommun. Foto: connel_design - stock.adobe.com

Nämnderna går minus som helhet – Därför blir det ändå 25 miljoner i överskott

Stora statsbidrag och fastighetsförsäljningar ger positivt resultat för kommunkassan

LAHOLM.

Kommunen gör en vinst på 25,2 miljoner kronor för 2018. Det är framförallt nämndernas verksamheter, vinster på grund av fastighetsförsäljningar och statsbidrag som påverkar utfallet, skriver kommunen på sin hemsida.

Av
Felix Alnemark

Det är bara socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden som går minus men deras underskott är så stort att nämnderna som helhet går back 14 miljoner kronor.

– Siffran för barn- och ungdomsnämnden är dock missvisande eftersom nämnden inte fått full volymkompensation för alla barn och elever. Om så skett skulle kompensationen ha varit 12,9 miljoner och därmed gett nämnden ett positivt överskott, säger ekonomichef Kristoffer Dehlin på kommunens hemsida.

Försäljningen av fastigheter ger en realisationsvinst på 12,1 miljoner kronor. Kommunen fick också större statdsbidrag än de väntat med för att stimulera bostadsbyggande och för att ensamkommande personer som fyllt 18 skulle kunna bo kvar i kommunen.

De 25,2 miljoner kronorna i vinst var 4,9 miljoner mer än vad kommunen hade budgeterat för.

Publicerad 10 April 2019 13:40