Foto: Lokaltidningen

Man krävs på 133 000 kronor trots att Försäkringskassan delvis tar på sig felaktiga utbetalningar

Pengarna ska betalas inom en månad annars väntar dröjsmålsränta på 7,5 procent

LAHOLM.

En man i 60-årsåldern har fått livränta efter en arbetsskada sedan 2012. Nu kräver Försäkringskassan tillbaka över 133 000 kronor som de anser är felaktigt utbetalda.

Av
Felix Alnemark

Pengarna ska betalas inom 30 dagar. Annars hotar dröjsmålsränta på 7,5 procent. Enligt Försäkringskassan har mannen totalt fått nästan 267 000 kronor för mycket men han behöver bara betala tillbaka cirka 133 000 kronor.

Mannen har fått livränta efter sin arbetsskada sedan 2010. Förra året gjordes en efterkontroll av mannens rätt till livränta. Då beslutades att livräntan borde ha minskats redan 2012.

Försäkringskassan motiverar delvis sitt beslut med det skett en ändring av betydelse i de inkomstförhållanden som låg till grund för beslutet om livränta som togs 2013. De menar också att mannens inkomstförmåga förbättrats väsentligt och att förbättringen är bestående sedan 2011.

Försäkringskassan medger att deras handläggning och utredningstid bidragit till att pengar betalats ut felaktigt men myndigheten menar att mannen borde förstått att inkomsten efter skadan borde ha beräknats till en högre belopp men hänsyn till att mannen själv anmält till Försäkringskassan när han fick en högre månadslön. Ändrade inkomstförhållanden borde dock ha anmälts tidigare tycker myndigheten.

Försäkringskassan har dock räknat bort en del av summan som ska betalas tillbaka eftersom de tycker att det finns särskilda omständigheter för det.

Publicerad 23 April 2019 10:58