Laholms kommun kräver nu betalt av Båstads kommun för de månader som båstadsborna dumpat avfall på återvinningscentralen i Ahla.

Laholms kommun kräver nu betalt av Båstads kommun för de månader som båstadsborna dumpat avfall på återvinningscentralen i Ahla. Foto: Adobe Stock

Kräver betalt för båstadbornas sopåtervinning i Ahla

20–25 procent av soporna kommer från andra sidan kommungränsen

AHLA. Laholms kommun har inte varit direkt överförtjusta i att återvinningscentralen i Ahla senaste månaderna nyttjats av invånare i Båstad. Nu kräver kommunen betalt av Båstad kommuns renhållningsbolag NSR.

Av
Rickard Gustafsson

Dagen innan påskhelgen möttes topprepresentanter för Laholms och Båstads kommun i Stadshuset i Laholm. Mötet var sedan länge planerat för att utforska möjligheterna till bättre samarbete i framtiden.

En av de mer aktuella punkterna på mötesdagordningen var återvinningscentralen i Ahla och det faktum att många båstadsbor åkt över kommungränsen sedan Båstads kommun stängde sin återvinningscentral i Svenstad den 30 mars i år.

Enligt tf kommunchef Erland Björkman har mellan 20–25 procent av besöken i Ahla de senaste månaderna bestått av båstadsbor. Laholms kommun vill nu ha betalt för sophanteringen och kommunchefen berättar att Båstad accepterat kravet – men summan ännu inte är fastslagen.

– De ser inga problem med det, men nu är det upp till tjänstemännen att räkna fram ett underlag som politikerna kan ta beslut om, säger Erland Björkman och berättar att ärendet klubbas på nästa kommunstyrelsemöte, 14 maj.

Vi ska lösa den här frågan och vi ska lösa den gemensamt.

Kommunstyrelsens ordförande i Båstad, Johan Olsson Swanstein (M), är med på noterna.

– Vi ska lösa den här frågan och vi ska lösa den gemensamt. Tjänstemännen i Laholm kommer att ta fram ett förslag som vi ska diskutera med NSR om att ersätta Laholms kommun tills återvinningscentralen i Ahla har ett incheckningssystem. Vi och vårt bolag har aktivt hänvisat invånarna till återvinningsstationen i Ängelholm och kommer att forsätta göra så.

Samtidigt ska kommunen utreda och bestämma sig för installation av ett nytt incheckningssystem i Ahla. Ärendet är högprioriterat och tjänsteskrivelsen ska finnas på KS-politikernas bord för beslut i maj.

– Någon form av bomsystem kommer det nog att bli, säger Erland Björkman och berättar att han ur ett miljöperspektiv ser positivt på att människor i allt högre utsträckning återvinner.

Publicerad 24 April 2019 00:00