Det råder delade meningar om barnen på Lagaholmsskolan undervisas i programmering eller inte.

Det råder delade meningar om barnen på Lagaholmsskolan undervisas i programmering eller inte. Foto: Sergey - stock.adobe.com

Skola anmäls för utebliven undervisning i programmering

Lärare påstår att de efterfrågat utbildning – Nu anmäler förälder

LAHOLM.

Programmering ska ingå i undervisningen från och med det nuvarande läsåret men någon sådan undervisning bedrivs inte enligt en förälder som anmält Lagaholmsskolan. Även en lärare menar att de inte fått utbildning. Men det stämmer inte enligt skolans rektor.

Enligt anmälan har föräldrar informerats brevledes av en lärare om att Laholm inte kommer erbjuda programmeringsundervisning trots Skolverkets beslut om att det ska ingå i matematikundervisningen sedan läsårets start hösten 2018.

Jag har en teori. Våra lärare vill gärna gå många utbildningar.

"Då jag har barn på skolan reagerar jag på skolans inställning och agerande kring Skolverkets beslut" skriver föräldern i sin anmälan om brister i undervisningen.

– Vi har haft ett år på att rusta oss för det och det har vi gjort i vår skola. Vi har erbjudit lärare att ta de dagar de behöver för att hitta utbildning, föreläsningar och webbkurser. För de dagarna har vi frigjort matte- och NO-lärarna och satt in vikarier så att de i lugn och ro ska hitta den kompetensen på en ”basic-nivå”, säger Carmen Winding, rektor på Lagaholmsskolan.

Hon säger att de har kompetens för att sätta rättssäkra betyg.

– Programmering nämns i det centrala innehållet men inte i kunskapskraven som ligger till grund för betygen, och det klarar personalen med den kompetens de har, säger Carmen Winding.

Enligt uppgifter i anmälan har matematiklärarna på Lagaholmsskolan efterfrågat utbildning inom programmering sedan de fick information om att ämnet ska tillkomma inom matematikundervisningen – men utan resultat.

– Jag tror att den som gjort anmälan fått för lite information. Jag vet inte vilken lärare de pratat med på skolan. Vi har yttrandefrihet och lärarna får kommunicera öppet så jag tycker inte att de gjort något fel. Däremot har de utelämnat att vi erbjudit matte- och NO-lärare utbildning. Vi har också anmält två lärare till en högskoleutbildning i programmering till hösten, säger Carmen Winding.

Varför säger då läraren i ett brev till föräldrarna att de efterfrågat utbildningar men utan resultat?

– Jag har en teori. Våra lärare vill gärna gå många utbildningar. De här med utan resultat kan jag inte hålla med om. Vi har sagt att de ska ta de dagar de behöver. Behöver de något ytterligare så säg vad ni behöver, säger Carmen Winding.

Hon tycker att hennes skola har halkat efter när det gäller digitaliseringen.

– Det gäller de flesta av landets skolor. Det tar lite tid. Men vi har en förstelärare vars specialisering är digitalisering och vi är på god väg. Att lärare känner att de vill möta upp samhällets krav är något positivt, att de känner att de inte är tillräckligt kompetenta. Den lärare som säger att den är färdig skulle oroa oss. Så det är positivt att de är motiverade att utbilda sig, säger Carmen Winding.

Skolinspektionen har lämnat över ärendet till Laholms kommun som ska svara på anmälan senast 18 juni.

Vet du mer? Hör av dig till tidningens reporter på felix.alnemark@lokaltidningen.se

Publicerad 24 April 2019 15:29