En nyhet är att resenären kommer ha möjlighet att ladda sin mobil vid sin sittplats samt att fritt Wi-Fi kommer att erbjudas på merparten av Hallandstrafikens stad- och regionbussar.

En nyhet är att resenären kommer ha möjlighet att ladda sin mobil vid sin sittplats samt att fritt Wi-Fi kommer att erbjudas på merparten av Hallandstrafikens stad- och regionbussar. Foto: Adobe Stock

Klart vilka bolag som får köra buss i Laholm

Hallandstrafiken sluter tioårigt bussavtal

LAHOLM. Hallandstrafikens styrelse har under fredagen fattat tilldelningsbeslutet som gäller upphandlingen av all busstrafik i Hallandstrafikens regi de kommande tio åren. Nobina får ta hand om all regionbusstrafik medan skolskjutsarna i Laholm utförs av Bivab (Veinge Buss) och LK Buss.

Av
Rickard Gustafsson

Det blir Nobina som tilldelas uppdraget att köra all stads- och regionbusstrafik i Halland när avtalet träder i kraft i juni 2020.

När det gäller skolbussar, kombinerat med vissa mindre regionbusslinjer, blir det KE:s Buss, Veddige Buss, Flexbuss, SamBus, BIVAB (Sennans Buss och Veinge Buss), Västbo Taxi och LK Buss som utför trafiken som delar på ansvaret.

– Upphandlingen består totalt av 13 olika trafikuppdrag med olika antal bussar. Hallandstrafikens ambition har varit att skapa en bra konkurrenssituation så att både stora, medelstora och små trafikföretag kunnat delta i upphandlingen, säger Gösta Bergenheim, Hallandstrafikens ordförande, i ett pressmeddelande.

De nya avtalen har en stark miljöprofil. Målet är att fortsätta minska klimatpåverkande utsläpp och buller.

– Med start i juni 2020 kommer hundra procent av trafiken att köras med fossilfria drivmedel. Upphandlingen skapar även förutsättningar att kunna avropa elbussar i städerna Laholm, Halmstad, Falkenberg och Varberg genom att 25 procent av kilometerproduktionen i dessa städer kan utföras med helt elektrifierade fordon, säger Andreas Almquist, vd för Hallandstrafiken.

Upphandlingen omfattar cirka 65 stadsbussar, 100 regionbussar och 120 skolbussar där merparten kommer vara fabriksnya från avtalsstart.

En nyhet är att resenären kommer ha möjlighet att ladda sin mobil vid sin sittplats samt att fritt Wi-Fi kommer att erbjudas på merparten av Hallandstrafikens stad- och regionbussar. Avtalen ställer även krav på kameraövervakning på bussar i stads- och regiontrafiken, för ökad trygghet ombord.

Publicerad 10 May 2019 16:59