– Så här i efterhand kanske man kan säga att vi inte skulle gjort så här men utifrån den information vi hade vid tidpunkten så utgick vi från försiktighetsprincipen, säger utbildningschef Richard Mortenlind på Laholms kommun om agerandet efter händelserna på Våxtorpsskolan.

– Så här i efterhand kanske man kan säga att vi inte skulle gjort så här men utifrån den information vi hade vid tidpunkten så utgick vi från försiktighetsprincipen, säger utbildningschef Richard Mortenlind på Laholms kommun om agerandet efter händelserna på Våxtorpsskolan. Foto: Laholms kommun

Personalens miss fick stora konsekvenser: "Barnen kände rädsla"

Missförstånd med ej avbeställd skolskjuts fick långtgående konsekvenser

LAHOLM. Under torsdagen skickade skolledningen i Laholms kommun ut ett brev, till vårdnadshavare med barn på Våxtorpsskolan, om att en okänd man med taxibil försökte locka in skolbarn i sin bil. Händelsen har nu visat sig vara falskt alarm och berodde på missförstånd med en icke avbeställd skolskjuts.

Av
Rickard Gustafsson

Det var i onsdags eftermiddag vid 13.30-tiden som händelsen inträffade vid buss- och taxihållplatsen på Våxtorpsskolan. Vid hållplatsen stod en man, bredvid en taxibil, och sökte kontakt med skolbarn i lågstadieåldern och uppmanade dem att kliva in hans bil.

Barnen blev rädda och misstänksamma när de inte kände igen vare sig förare eller bil och valde att inte kliva in trots mannens uppmaningar, enligt det brevet som gick ut till vårdnadshavare med barn på Våxtorpsskolan.

Därefter fortsatte ”taxiföraren” till nästa grupp med barn och med samma uppmaningar. Samtidigt närmade sig personal från skolan hållplatsen och då avvek ”taxiföraren” från platsen utan passagerare.

Händelsen kom till Våxtorpsskolans personals kännedom under torsdagsförmiddagen då elever på lågstadiet berättade om vad som hänt. Därefter tog ledningen på skolan omedelbar kontakt med barn- och ungdomskontoret på Laholms kommun och Laholmspolisen.

Därefter skickades brevet ut till vårdnadshavarna med barn på Våxtorpsskolan som i sin tur spreds som en löpeld i sociala medier och skapade stor oro bland föräldrar i hela kommunen.

När LT når utbildningschef Richard Mortenlind sent på fredagsförmiddagen berättar han att kommunen nu utrett händelsen och säger att allt handlar om ett missförstånd som fått långtgående konsekvenser.

– Det finns en naturlig förklaring. Det var vid tidpunkten sex elever från Hishultsskolan som befann sig på Våxtorpsskolan som taxichauffören skulle transportera till Hishult. Men Hallandstrafiken hade inte fått någon information om att det inte behövdes då personal glömt att avbeställa skolskjutsen, säger Mortenlind till LT.

Mortenlind berättar att elevernas oro och rädsla togs på fullaste allvar av personal på skolan, och eftersom det vid tidpunkten inte gick att säkerställa att det fanns en naturlig förklaring så valde skolledningen att följa förutbestämda säkerhetsrutiner.

Så här i efterhand kanske man kan säga att vi inte skulle gjort så här men utifrån den information vi hade vid tidpunkten så utgick vi från försiktighetsprincipen.

I det ingick att informera samtliga vårdnadshavare med barn på Våxtorpsskolan, öka personaltätheten på skolan samt meddela personal på övriga kommunala skolor om den aktuella händelsen.

– Så här i efterhand kanske man kan säga att vi inte skulle gjort så här men utifrån den information vi hade vid tidpunkten så utgick vi från försiktighetsprincipen, säger Richard Mortenlind.

Mortenlind försvarar hanterandet och menar att man alltid måste agera utifrån den information som finns.

– Det är olyckligt att vi inte fick fram informationen från början men det känns ändå skönt att våra säkerhetsrutiner fungerar och att vi agerar utifrån det. Det visar också att personalen är lyhörda och tar barnens iakttagelser på allvar.

Samtidigt beklagar Mortenlind att rutinerna med den ej avbeställda skolskjutsen inte fungerat, men säger till LT att det i slutändan handlar om den mänskliga faktorn.

Däremot kommer kommunen att ta en kontakt med Hallandstrafiken och taxibolaget angående taxiförarens uppträdande.

– Den här chaufförens agerande föranledde att barnen kände rädsla. Det är en faktor som påverkade hela händelseutvecklingen, säger utbildningschefen.

Publicerad 10 May 2019 13:00