Inom röd linje på kartan över Laholm och Lilla Tjärby förbjuds fordon med farligt gods. I stället för Ängelholmsvägen och Lagavägen ska transporter med farligt gods köra på Kristianstadsvägen samt Norra och Södra Sofieroleden. Transporterna förbjuds också genom Lilla Tjärby. De leds i stället via Ahla för att ansluta till väg 15 i Skogaby.

Inom röd linje på kartan över Laholm och Lilla Tjärby förbjuds fordon med farligt gods. I stället för Ängelholmsvägen och Lagavägen ska transporter med farligt gods köra på Kristianstadsvägen samt Norra och Södra Sofieroleden. Transporterna förbjuds också genom Lilla Tjärby. De leds i stället via Ahla för att ansluta till väg 15 i Skogaby. Foto: Länsstyrelsen i Halmstad

Farligt godsleden flyttas om tre veckor

Förvirring i kommunen om Länsstyrelsens beslut

LAHOLM.

Farligt godsleden flyttas. Från och med den 27 maj ska transporter med farligt gods köra på Kristianstadsvägen samt Norra och Södra Sofieroleden istället för på Ängelholmsvägen och Lagavägen som nu. Allt efter Laholms kommuns önskemål och beslut från Länsstyrelsen. Ändå råder viss förvirring.

Av
Johan Wilmarstrand Jönsson

– Jag blir inte riktigt klok på vad Länsstyrelsen menar. Men som jag fattar det medges vi att köra farligt gods på Kristianstadsvägen från och med den 27 maj, säger kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist.

Anledningen till frågetecknen är att en utredning från kommunen pekar på ett behov av skyddsåtgärder för omkring 20 miljoner kronor för att kunna genomföra omledningen.

– Innebär beslutet att vi inte behöver göra några åtgärder innan trafiken leds om? Vi har inte avsatt några 20 miljoner i nuvarande budget för detta och kan inte lösa det. Men om det är okej att göra omledningen utan åtgärder så är det en annan sak, säger Cronqvist.

– Jag är själv inte för en omledning. Men majoriteten ville veta om det här var ett alternativ. Vi hade inte förväntat oss ett ja eller nej, fortsätter han.

Länsstyrelsens beslut är taget och nu har alltså kommunen tre veckor på sig innan leden flyttas.

– Jag vet egentligen inte mer än det som står i beslutet. Vi kommer lyfta det i kommunfullmäktige, så får vi se vad som händer, säger översiktplaneraren Linda Svederberg och fortsätter:

– Beslutet i sig är ju positivt. Vi hade räknat med att behöva göra åtgärder. Men det finns inga sådana krav från Länsstyrelsens sida i beslutet.

– Vad jag kan tyda så kommer leden att riktas om från det datum som står i beslutet, säger Svederberg.

Länsstyrelsen bekräftar att de nya trafikföreskrifterna börjar gälla 27 maj.

– Om beslutet inte överklagas innan den 27 maj gäller det. Jag vet inte om kommunen tänker överklaga. Det finns inget förbud mot farligt gods på den nya sträckan idag. Vilka skyddsåtgärder kommunen sedan vill göra är upp till dem, säger Isabelle Jönsson, handläggare vid Länsstyrelsen.

Publicerad 11 May 2019 00:00