Städning varannan eller var tredje vecka? Frågan lyfts på nytt när Bertil Johansson i Laholmspartiet är starkt kritisk till socialnämndens beslut.

Städning varannan eller var tredje vecka? Frågan lyfts på nytt när Bertil Johansson i Laholmspartiet är starkt kritisk till socialnämndens beslut. Foto: Adobe Stock

Laholmspartiet ilsknar till på städbeslut

Bertil Johansson ställer interpellation om hemtjänsten

LAHOLM. Hur kan det vara möjligt att sommargäster får städning varannan vecka och pensionärer som är bofasta i Laholm skall får nöja sig med var tredje vecka? Det undrar Bertil Johansson (LP) i en interpellation ställd till socialnämndens ordförande Kenneth Camitz (M).

Av
Rickard Gustafsson

Ett orättvist och illa genomtänkt beslut, tycker Bertil Johansson (LP) om Socialnämndens beslut i februari där städning hos äldre med hemtjänst glesas ut från varannan till var tredje vecka. Direktiven trädde i kraft den 1 mars i år.

Anledningen till att sommargästerna får städning varannan vecka beror på att det är biståndsbeslutet i sommargästens hemkommun som gäller.

Han och Laholmspartiet markerar nu och ifrågasätter om socialnämndens ledamöter över huvud taget förstått innebörden av beslutet.

I en interpellation till socialnämndens ordförande, Kenneth Camitz, ställer Johansson två frågor:

  • När ni genomför besparingar, gör ni inte någon konsekvensanalys på hur dessa kommer att verka för dem som kommer att drabbas?
  • Tänker du som ordförande föreslå för socialnämnden, att den fattar beslut om att avskaffa denna orättvisa som nu uppkommit?

Bertil Johansson tycker att konsekvenserna av beslutet är orättvist och illa genomtänkt.

Bertil Johansson tycker att konsekvenserna av beslutet är orättvist och illa genomtänkt. Arkivfoto

Johansson hävdar att kommunen, i och med beslutet, skapat en orättvisa som är väldigt kränkande för dem som drabbats. Laholmspartiet kräver att det orättvisa beslutet från februari rivs upp och att varannan veckas städning återinförs.

Anledningen till förändringarna i hemtjänstens städningsrutiner var ett sätt för nämnden att spara pengar. Laholmspartiet anser istället att besparingarna först och främst ska göras genom att se över socialnämndens administration.

Bertil Johansson retar också upp sig på att Camitz hänvisat de som har hemtjänst till att fundera över att använda sig av privata städbolag och nyttja rut-avdraget.

”Det visar på att socialnämnden inte har begrepp om att det finns många fattigpensionärer i Laholms kommun. Hur kan ni inbilla er, att dessa skall ha råd med att hyra in städbolag? Detta är ett fult trick ni använder för att komma ifrån ert ansvar.”, skriver Bertil Johansson i interpellationen.

Publicerad 14 May 2019 00:00