Skattehöjning väntar 2020 om det borgerliga styret i Region Halland får bestämma. Eftersom Alliansen är i majoritet väntas landstingsskatten höjas med 58 öre för att klara det ökade vårdbehovet i Halland.

Skattehöjning väntar 2020 om det borgerliga styret i Region Halland får bestämma. Eftersom Alliansen är i majoritet väntas landstingsskatten höjas med 58 öre för att klara det ökade vårdbehovet i Halland. Foto: Adobe Stock

Alliansen vill höja landstingsskatten

58 öre ska ge Region Halland tillskott på 440 miljoner

HALLAND. Om Alliansen i Region Halland får som de vill höjs skatten för hallänningarna med 58 öre per intjänad 100-lapp. Mycket talar för att skattehöjningen införs i början av 2020 då Alliansen sitter i majoritetsstyre.

Av
Rickard Gustafsson

Halland växer och befolkningen blir äldre. Stora vårdbehov och ökade kostnader för läkemedel gör att sjukvården i Region Halland visar stort ekonomiskt underskott. Effektiviseringar och besparingar till trots väntas budgeten för 2019 övertrasseras med 200 miljoner kronor. Till det kommer satsningar på infrastruktur för bland annat kollektivtrafik och fortsatt bredbandsutbyggnad.

Vi konstaterar att pengarna inte räcker till de stora omställnings- och investeringsbehov som vi har framför oss.

Den styrande Alliansen i regionen ser ingen annan utväg än att använda skatteverktyget för att klara ekonomin de närmast åren.

– Vi konstaterar att pengarna inte räcker till de stora omställnings- och investeringsbehov som vi har framför oss, trots att alla verksamheter har fortsatta krav på sig att effektivisera, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) i ett pressmeddelande.

Waltersson menar att det inte går att spara så mycket i vården och det som kvarstår är en skattehöjning.

Framtidsprognosen visar att det om tio år kommer finnas 10 000 fler hallänningar som är över 80 år jämfört med idag. Färre kommer med andra ord att behöva försörja fler.

Det borgerliga styret föreslår en ökning av landstingsskatten med 58 öre vilket betyder att en hallänning som mede en månadslön på 30 000 kronor får betala drygt 2 000 kronor mer per år i skatt.

Skattesatsen har legat på 10,82 kronor sedan 2014 och kommer efter den sannolika höjningen bli 11,40 kronor.

Totalt väntas skattehöjningen ge ett tillskott på 440 miljoner kronor.

Förslaget som först ska passera regionstyrelsen kommer upp på dagordningen för beslut i regionfullmäktige den 19 juni då mål och budget för 2020–2022 ska klubbas.

Publicerad 18 May 2019 00:00