Miljöpartiet, med Margareta Lindgren och Lena Angviken, vill stärka den biologiska mångfalden. De vill utöka det kommunala naturreservatet vid Såghuslund och även bilda ett naturreservat i Svarvareskogen.

Miljöpartiet, med Margareta Lindgren och Lena Angviken, vill stärka den biologiska mångfalden. De vill utöka det kommunala naturreservatet vid Såghuslund och även bilda ett naturreservat i Svarvareskogen. Foto: Linda Bjerman

MP vill göra Svarvareskogen till kommunalt naturreservat

Margareta Lindgren (MP) besviken på budgetnedskärning – hotar biologisk mångfald

LAHOLM/SKUMMESLÖVSSTRAND. Miljöpartiet i Laholm tar upp kampen för den biologiska mångfalden. De vill bilda ett reservat av Svarvareskogen och ser gärna att det redan existerande Såghuslund-reservatet minst fördubblas i storlek. Ordföranden Margareta Lindgren är dessutom kritisk över att tjänsten som kommunekolog försvann i budgetförhandlingen.

Av
Rickard Gustafsson

Den 22 maj firades den av FN instiftade internationella dagen för biologiska mångfald. Det uppmärksammade Miljöpartiet i Laholm genom en träff i det kommunala naturreservatet Såghuslund, mellan Laholm och Ysby.

– Att uppmärksamma biologisk mångfald måste ske på alla nivåer, hela vägen från lokal nivå till EU och FN. Otroligt viktigt att vi har fungerande ekosystem för att all annan hållbarhet ska fungera, säger Margareta Lindgren.

Reservatet i Såghuslund bildades redan 1999 och en skötselplan antogs av kommunen 2014. På grund av otillgängligheten och branten ned mot Lagan har det natursköna urskogsområdet under åren lopp fått vara i fred från skogsmaskiner.

Reservatet har en stark artrikedom av både träd, växter och djur och den biologiska mångfalden vill nu Miljöpartiet skydda och stärka ytterligare.

– Här har naturen fått ha sin gång. Det enda man gör är att bereda väg för den lilla stigen, säger Margareta Lindgren, ordförande för Miljöpartiet i Laholm.

Reservatet är i dag 2,3 hektar stort och Margareta Lindgren vill nu se att reservatet utökas. En fördubbling av reservatet är inte orimligt, anser hon. Hon berättar att Miljöpartiet skulle vilja binda ihop Såghuslund med det statliga naturreservatet vid Karsefors med en stig – som i sin tur skulle ingå i strandskyddet utmed Lagan.

– Drömmen är att kunna vandra längs med Lagan hela vägen från Karsefors ner till kraftverket i Laholm, säger Margareta och berättar att frågan kommer att drivas under mandatperioden 2018–2022.

Svarvareskogen har inget riktigt skydd, bara politiska löften. Men hur långt räcker det?

Miljöpartiet vill även omvandla Svarvareskogen i Skummeslövsstrand till ett kommunalt naturreservat.

– Svarvareskogen har inget riktigt skydd, bara politiska löften. Men hur långt räcker det?, säger Margareta Lindgren.

Lindgren ser behov av att skydda den biologiska mångfalden och är besviken över att ingen på Laholms kommun längre ansvarar och arbetar med de här frågorna. Ett ansvar som Margareta Lindgren själv tidigare hade i tjänsten som miljöstrateg, innan hon gick i pension.

– Jag har inte fått någon ersättare och det är en brist i kommunen. Vi i Miljöpartiet kämpade för det i höstas i budgetförhandlingarna, men det ströks. Jag är väldigt besviken över det, säger hon till LT.

Budgetnedskärningen, och avsaknaden av en kommunekolog, kan få konsekvenser för den biologiska mångfalden när Laholms kommun nu skyndar på arbetet med att ta fram nya detaljplaner, hävdar Lindgren.

– De här frågorna behöver komma in tidigt i planarbetet – i alla planer, säger Margareta Lindgren och menar att partiet fortsatt kommer kämpa för att tjänsten återinförs.

Publicerad 25 May 2019 00:00