När Arbetsförmedlingen stänger sitt kontor i Laholm ökar riskerna att det tar längre tid för arbetslösa att få jobb och att kostnader ökar för Laholms kommun, menar Andreas Meimermondt, utvecklingschef på Laholms kommun.

När Arbetsförmedlingen stänger sitt kontor i Laholm ökar riskerna att det tar längre tid för arbetslösa att få jobb och att kostnader ökar för Laholms kommun, menar Andreas Meimermondt, utvecklingschef på Laholms kommun. Johan Wilmarstrand Jönsson

Många negativa effekter när AF lägger ner i Laholm

Kommunen: Risk för högre arbetslöshet och större kostnader

LAHOLM. När Arbetsförmedlingens kontor i Laholm läggs ner får det stora negativa konsekvenser för Laholms kommun. De grupper som drabbas hårdast är långtidsarbetslösa och språksvaga, skriver kommunens utvecklingschef Andreas Meimermondt i ett samrådsyttrande till Arbetsförmedlingen.

Av
Rickard Gustafsson

I mars kom nyheten om att Arbetsförmedlingens beslutat att lägga ner över 130 kontor runt om i landet, däribland i Laholm. Boende i Laholms kommun kommer istället att hänvisas till närmaste kontor som blir i Halmstad.

Effekterna av nedläggningen blir negativa, menar utvecklingschef Andreas Meimermondt som radar upp exempel och påpekar att hårdast drabbade blir människor i grupperna långtidsarbetslösa och språksvaga.

I ett yttrande till Arbetsförmedlingen påtalar Meimermondt att dessa människor har sämre mobilitet och i högre grad saknar personlig drivkraft att förändra sin situation och att ansvaret för dessa grupper i större utsträckning kommer att falla på kommunen.

Processen med att få människor i arbete kommer att ta längre tid och samordningen mellan kommun och myndighet kommer att ske på ett mera strukturerat och mindre organiskt sätt. Det betyder att enkla kontakter, snabba möten och sämre personkännedom kan väntas och försvåras när antalet handläggare kraftigt minskar inom Arbetsförmedlingen.

Meimermondt menar också att avvecklingen riskerar att försämra möjligheten till kompetensförsörjning för näringslivet i Laholm då lokalkännedomen försämras. Han skriver också att Arbetsförmedlingens nya struktur gör det svårt för Laholms kommuns arbetsmarknadsfunktioner att ta en utförande roll vilket i sin tur riskerar att leda till ökad arbetslöshet i Laholms kommun.

Sist men inte minst, ur ett ekonomiskt perspektiv för kommunen, påverkar det den redan svåra situationen som finns kring samordning av insatser för personer i etableringsstöd. Om den försvåras ytterligare ger det negativa effekter då mer kommunala resurser kommer att krävas inom ekonomiskt bistånd.

Det samma gäller förändringarna i Arbetsförmedlingens budget och insatser för lönestöd. Även där blir effekten att ett allt större ansvar och ekonomisk belastning kommer att läggas över på de kommunala verksamheterna.

Publicerad 05 June 2019 11:06