Halmstads tingsrätt har dömt en hasslövsbo till dagsböter för brott mot områdesskyddet. I flera års tid har han satt upp staket och olika anordningar för att hindra allmänheten att nyttja en stig i naturreservatet Osbecks bokskogar. Allvarligaste brottet är dock att han schaktat och grävt sönder en fornlämning.

Halmstads tingsrätt har dömt en hasslövsbo till dagsböter för brott mot områdesskyddet. I flera års tid har han satt upp staket och olika anordningar för att hindra allmänheten att nyttja en stig i naturreservatet Osbecks bokskogar. Allvarligaste brottet är dock att han schaktat och grävt sönder en fornlämning. Foto: Brian Jackson/Adobe Stock

Hasslövsbo schaktade fornlämning i naturreservat

Tingsrätten gick på åklagarens linje i markbråket

HASSLÖV. Halmstads tingsrätt fäller den hasslövsbo som i åratal försökt hindra allmänheten att promenera på en stig i Osbecks bokskogar. Hasslövsbon har begått brott mot områdesskyddet när han blockerat stigen och schaktat över en fornlämning och har nu dömts till 13 000 kronor i böter.

Av
Rickard Gustafsson

I fyra års tid har Hasslövsbon varit i strid med både ortsbor och myndigheter på grund av att han spärrat av en gångstig vid hans tomt som ligger granne med det statliga naturreservatet Osbecks bokskogar.

Vid flertalet tillfällen har han satt upp staket och olika anordningar för att blockera stigen för flanörer i naturreservatet genom att han bommat igen två cykelhinder. Han har dessutom under perioden 2016–2017 schaktat och grävt i en fast fornlämning – en så kallad hålväg.

I polisutredningen framgår att hålvägen delvis schaktats bort och fyllts ut i samband med att hasslövsbon skapat en ny tillfartsväg till sin fastighet.

För ett par veckor sedan hölls huvudförhandling i Halmstads tingsrätt där hasslövsbon stod åtalad för brott mot områdesskydd och förseelse mot områdesskydd. Mannen nekade till brott och hävdade att han har ett servitut för hålvägen.

Nu har domen kommit och tingsrätten fastslår att hasslövsbon varit väl medveten om gränsdragningen mellan sin egen fastighet och naturreservatet. Med andra ord har alla ingrepp skett på statens mark och att hasslövsbon måste ha känt till att det är förbjudet att gräva eller schakta i fornlämningen.

Staketen och anordningarna var inte heller dem uppsatta på hasslövsbons mark och därmed ses det som ett brott mot reservatsföreskrifterna.

Jag tycker att domen är väldigt tydlig och bra skriven både över vad som hänt och själva ansvarsbiten.

Kammaråklagare Kristin Persson, vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, hade yrkat på villkorlig dom och dagsböter men tingsrätten valde enbart det senare. 100 dagsböter blev påföljden vilket innebär böter på 13 000 kronor.

– Jag tycker att domen är väldigt tydlig och bra skriven både över vad som hänt och själva ansvarsbiten. När det gäller påföljden, och enligt den praxis som finns, kunde det nått upp till även villkorlig dom men det kanske inte fanns skäl för det, säger Kristin Persson till Laholms Tidning.

Från kammaråklagarens sida är det inte aktuellt med en överklagan.

– Nej, jag tycker inte att det finns skäl att driva ytterligare en process i hovrätten bara för att få en ändring i påföljden, säger Kristin Persson.

Publicerad 06 June 2019 00:00