Rasmus Vångendal, Louise Aminde, Esmeralda Olander, Irma Nilsson, Hilda Andreasson och Mohamed Zawahri från Osbecksgymnasiet prisades för sina insatser under skolåret.

Rasmus Vångendal, Louise Aminde, Esmeralda Olander, Irma Nilsson, Hilda Andreasson och Mohamed Zawahri från Osbecksgymnasiet prisades för sina insatser under skolåret. Foto: Johan W Jönsson

Osbecksgymnasiets stipendiater utsedda

”Belöning för allt slit man lagt ner”

LAHOLM.

Laholms Sparbank har uppmuntrat sex framträdande elever på Osbecksgymnasiet med en välkommen sommarlovspeng. – Stipendierna går inte till dem med bäst betyg utan till dem som varit en god kamrat och förebild och/eller utvecklats mycket under året, säger bankens VD Lars-Göran Persson, som delade ut checkarna.

Av
Johan Wilmarstrand Jönsson

I årskurs tre premierades ekonomieleven Mohamed Zawahri och natureleven Louise Alminde. Mohamed för sin studiedisciplin och för sin kamratanda. Louise för sin kunskapsutveckling sitt stöd för sina klasskamrater.

– Det känns väldigt kul. Jag har jobbat hårt under mina tre år på gymnasiet, säger Zawahri.

– Det är mycket känslor inblandat för mig. Jag har förändrats en hel del under det senaste året, säger Alminde.

Bland tvåorna lyftes IM-eleven Esmeralda Olander och Hilda Andreasson från Barn- och fritidsprogrammet fram. Esmeralda tar enligt motiveringen alla chanser att utveckla både sig själv och Osbecksgymnasiet i stort. Hilda för att hon är en god ambassadör för sitt program och för att hon ”utvecklat sin yrkeskompetens till en nivå man inte ofta ser hos en årskurs två-elev”.

– Jag har pluggat hårt och det har givit resultat, säger Andreasson.

– Kan jag vara med och påverka så att något förändras till det bättre tar jag gärna den chansen, säger Olander, som är engagerad i både elevrådet, integrationskommittén och ungdomsbrandkåren.

Enda tjej i en grabbig miljö

Rasmus Vångendal, ekonomiprogrammet och Irma Nilsson, elprogrammet, blev stipendiaterna från årskurs ett. Rasmus för sin höga studiemotivation och för sitt sätt att vara gentemot skolkamrater och personal på skolan. Irma då hon som ”enda tjej i en grabbig miljö” vänt F-varningar till A-prov och är en ”ledstjärna för kommande tjejer i branschen.”

Irma är enda tjejen på elprogrammet.

– Oftast är det kul men ibland kan det vara tufft när man inte riktigt har någon att prata med. Där har min mentor Emma (Bjärgvide) varit viktig för mig, säger Nilsson.

– Jag vill gå ett yrkesförberedande program så att jag kan börja jobba som elektriker direkt efter gymnasiet, fortsätter Nilsson.

– Det är kul att få en belöning för allt slit man lagt ner, säger Rasmus Vångendal.

Samtliga elever belönades med en check på 2500 kronor vardera.

Publicerad 12 June 2019 09:25