När nye rektorn Svante Dellve kom till sin första arbetsdag på Glänningeskolan var trässlöjdssalen helt tom på verktyg och maskiner. Men tillsammans med tre slöjdlärare på skolan har man löst bristen på utrustning genom att inventera övriga kommunala skolor för att låna ihop gammalt materiel tills den nya utrustningen är på plats. Dellve försäkrar att träslöjdsundervisningen på den nya skolan inte är hotad.

När nye rektorn Svante Dellve kom till sin första arbetsdag på Glänningeskolan var trässlöjdssalen helt tom på verktyg och maskiner. Men tillsammans med tre slöjdlärare på skolan har man löst bristen på utrustning genom att inventera övriga kommunala skolor för att låna ihop gammalt materiel tills den nya utrustningen är på plats. Dellve försäkrar att träslöjdsundervisningen på den nya skolan inte är hotad. Foto: Rickard Gustafsson/Adobe Stock

Träslöjdssal ekade tom – rektorn trygg med lånad utrustning

Glänningeskolans nye rektor hyllar lärare som löser situationen med lånade möbler och verktyg

LAHOLM.

Ny utrustning till träslöjdssalen på Glänningeskolan finns inte på plats när skolan öppnar nästa vecka på grund av ”avvaktade beställningar”. Men tack vare hårt och kreativt arbete av tre slöjdlärare på skolan, som lånat ihop utrustning från andra skolor i kommunen, kan slöjdundervisningen räddas.

Av
Rickard Gustafsson

Vid det här laget känner de flesta kommuninvånare till att bygget och uppförandet av nya Glänningeskolan kantats av möbelproblem. Med tre dagar kvar till skolstart på 270-miljonersskolan kan LT uppmärksamma en ny möbelproblematik. I skolans träslöjdssal har det i veckan ekat väldigt tomt.

När nye rektorn Svante Dellve installerade sig under sin första arbetsdag den 12 augusti fanns det mer eller mindre ingenting i den aktuella salen.

– När jag kom i måndags saknades det arbetsbänkar, hyvelbänkar, maskiner och verktyg. Man hade ju kunnat önska att de stått där redan från start, säger Svante Dellve och fortsätter:

– Somliga beställningar har det avvaktats med, varför är jag inte insatt i och vi hoppas att utrustningen kommer så snart som möjligt. Jag vet till exempel att hyvelbänkarna kommer att komma i vecka 44.

Utan de här tre pedagogerna så hade vi nog inte löst det. De har lånat ihop saker från andra skolor och det gör att jag känner stark tillförlit att vi ska kunna ha en fungerande slöjdundervisning.

Men enligt Svante Dellve är situationen trots allt under kontroll. Och det är tack vare slöjdlärarlaget på skolan som den nye rektorn hyllar.

– Utan de här tre pedagogerna så hade vi nog inte löst det. De har lånat ihop saker från andra skolor och det gör att jag känner stark tillförlit att vi ska kunna ha en fungerande slöjdundervisning. Med de lösningar vi har hittat kommer vi inte att behöva använda slöjdsalar på andra skolor, säger Svante Dellve.

Dellve berättar att lärarna inventerat kommunens och skolornas skrymslen och vrår och exempelvis funnit hyvelbänkar av äldre snitt som kan användas. Även bord att placera symaskiner på i textilslöjdssalen saknas men har lösts på samma sätt. All utrustning som hittats efter inventering har börjat att fraktas till Glänningeskolan.

Politikerna i Barn- och ungdomsnämnden uppmärksammades på träslöjdssalsproblematiken under onsdagens extrainsatta nämndsmöte. 1:e vice ordföranden Therese Norrman (M) berättar:

– Informationen dök upp på nämnden. Vi fick tvetydiga svar på vad som beställts och inte beställts. Jag förutsätter att man löser det här, säger hon och suckar.

Therese Norrman gläds över skolpersonalens lösningsorienterade inställning och är väldigt nöjd över hur de hanterat den uppkomna situationen.

– Jag tycker att det är handlingskraftigt av rektorn och pedagogerna. Deras tankesätt att vilja lösa situationen är fantastisk. Det är rätt inställning att man letar efter och använder sig av begagnade grejer.

Norrman är, som LT tidigare berättat, frustrerad och irriterad över möbelaffärerna och bristen på information till nämnden beträffande skolbygget. Uppgifterna om brist på utrustning i slöjdsalarna gör inte irritationen mindre.

– Gränsen är egentligen nådd för längesen. Det här är ännu en brist och en del i hela processen kring planeringen av Glänningeskolan som inte fungerat. Men jag är tyvärr inte förvånad och jag misstänker att det kommer att komma fram ännu mer.

– Självklart borde vi i nämnden fått reda på det här och vi måste se över hur information kommuniceras. Uppenbarligen fungerar det inte och det är ju därför vi begärt kommunrevisionens granskning, säger Therese Norrman.

Publicerad 16 August 2019 12:28