Kommunstyrelsens ordförande, Erling Cronqvist (C), hade inget annat alternativ än att fatta beslutet att använda de olagliga möblerna. I dag öppnar nya Glänningeskolan.

Kommunstyrelsens ordförande, Erling Cronqvist (C), hade inget annat alternativ än att fatta beslutet att använda de olagliga möblerna. I dag öppnar nya Glänningeskolan. Foto: Arkiv/Rickard Gustafsson

Beslut taget att använda olagliga skolmöbler

Cronqvist (C): ”Jag tog ett ordförandebeslut i fredags”

LAHOLM. De olagliga möbler som levererats till nya Glänningeskolan ska användas. Det är bestämt efter att kommunstyrelsens ordförande, Erling Cronqvist (C), i fredags eftermiddag fattat ett ordförandebeslut. – Det fanns inga andra alternativ, säger han till LT.

Av
Rickard Gustafsson

De möbler som levererats till Glänningeskolan, och som ingår i den affär som Förvaltningsrätten i Falun ogiltigförklarat, kommer under måndagen att tas i bruk av de 320 elever som i dag gör sin första skoldag.

Beslutet att använda möblerna fattades av kommunstyrelsens ordförande, Erling Cronqvist (C).

– Jag tog ett ordförandebeslut sent i fredags eftermiddag. Vi kan inte bolla den här frågan fem över tolv, det fanns inga andra alternativ och vi kunde inte skramla fram möbler till 320 elever, säger Cronqvist till LT.

Cronqvist betonar att han tagit beslutet men att det skedde efter ett samråd med sina vice ordförandekollegor, Roland Norrman (M) och Kjell Henriksson (S) och de tillförordnade kommuncheferna Erland Björkman och Niklas Wilsson. Beslutet har dessutom kommunicerats till samtliga ordinarie ledamöter och de flesta ersättare i kommunstyrelsen.

– Ingen av de ordinarie ledamöterna motsatte sig beslutet. Men den stora frågan om vi ska överklaga domen till Kammarrätten kvarstår och det beslutet tas den 27 augusti på kommunstyrelsens sammanträde, säger Cronqvist.

Vi kan inte bolla den här frågan fem över tolv, det fanns inga andra alternativ och vi kunde inte skramla fram möbler till 320 elever.

Formellt togs möbelärendet över av kommunstyrelsen i början av förra veckan, vilket betydde att det extrainsatta sammanträdet i Barn- och ungdomsnämnden, den 14 augusti, blev tandlöst. Bun-mötets rådgivande beslut blev att rekommendera KS att inte överklaga förvaltningsrättens dom och att använda möblerna.

Men det föregicks av debatt då Moderaterna, med stöd av Sverigedemokraterna, ville att man skulle inventera kommunens resurser för att hitta alternativa och gamla möbler. Att använda de olagliga möblerna skulle enbart ses som en sista utväg.

Den linjen vann dock inte gehör och med röstsiffrorna 5–4 gick Centern, Socialdemokraterna och Liberalerna segrande ur omröstningen.

Cronqvist poängterar att Bun-beslutet bara är rådgivande.

– Jag vill inte föregripa kommunstyrelsens beslut, vi tar vårt eget beslut, säger han och berättar att sista dagen för att överklaga domen från förvaltningsrätten är den 28 augusti.

Samtidigt berättar Cronqvist för LT att en del av möblerna redan använts av 65 elever i förskolan.

Använda möbler är självfallet värda mindre än oanvända möbler utifrån perspektivet att kommunen skulle lämna tillbaka möblerna till Input Interiör.

– Kommunchefen Erland Björkman har talat med Input Interiör flera gånger och de är inte intresserade av att ta tillbaka möblerna. Det är kanske inte så konstigt eftersom de är specialbeställda av oss, det tror jag nog alla begriper, säger Erling Cronqvist.

Publicerad 19 August 2019 10:34