Prislappen för den kommande cykelvägen mellan Lilla Tjärby och Tjärby landar på över tio miljoner kronor.

Prislappen för den kommande cykelvägen mellan Lilla Tjärby och Tjärby landar på över tio miljoner kronor. Foto: Rickard Gustafsson

Kort cykelväg kostar kommunen miljonbelopp

10 miljoner kronor för 1,5 kilometer mellan Lilla Tjärby och Tjärby

LILLA TJÄRBY/TJÄRBY. Redan 2017 ingick Laholms kommun ett samverkansavtal med Trafikverket att bygga cykelväg mellan Lilla Tjärby och Tjärby. Nu har prislappen landat på kommunens bord: 10,3 miljoner kronor, varav hälften 5 150 000 kronor ska bekostas av Laholms skattebetalare.

Av
Rickard Gustafsson

Cykelvägen som ska förbinda de båda byarna ska gå längs med väg 585 och blir 1 500 meter lång. Eller kort, om man sätter det i relation till prislappen.

För när Trafikverket sände över det slutliga medfinansieringsavtalet landade kostnadskalkylen på 10,3 miljoner kronor varav hälften av beloppet landar på Laholms kommun.

Extremt dyrt! Det måste gå att bygga billigare och det anser både jag och de övriga kommunråden, säger Erling Cronqvist (C).

Till kommande regionala cykelplaner måste vi ha ett bättre hum om vad det kostar.

Parterna hade sedan tidigare ett avtal om medfinansiering och samverkan om framtagande av vägplan för åtgärden. Kommunstyrelsen röstade därför igenom finansieringsavtalet, som slutligen ska godkännas av kommunfullmäktige, men inte utan debatt.

Vi har godkänt den regionala gång- och cykelplanen och vi har redan lagt ungefär en halv miljon på förstudier. Men till kommande regionala cykelplaner måste vi ha ett bättre hum om vad det kostar, säger Erling Cronqvist.

På bilden ler kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) brett, men när han såg prislappen och kostnaden för att bygga cykelväg tillsammans med Trafikverket hamnade leendet på sned.

På bilden ler kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) brett, men när han såg prislappen och kostnaden för att bygga cykelväg tillsammans med Trafikverket hamnade leendet på sned. "Extremt dyrt", anser kommunrådet. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Åtgärden är utpekad i den regionala cykelplanen för Halland 2015–2025. Den aktuella sträckan är en saknad länk i cykelstråket Laholm – Halmstad och utbyggnaden kommer innebära en ökad tillgänglighet för skol- och arbetspendling och bidra till högre säkerhet jämfört med idag där cyklister tvingas att färdas oskyddat på landsvägen.

Med kommande cykelplaner syftar Cronqvist i första hand på gång- och cykelvägen mellan Hasslöv och Östra Karup, vilken varit önskad och efterlängtad i decennier.

När Trafikverket är inblandat blir det väldigt komplicerat och om vi håller oss sju meter från själva vägen så kan vi göra arbetet med egna medel.

Cronqvist berättar för LT att Laholms och Båstads kommuner med stor sannolikhet inte kommer att beblanda sig med Trafikverket i den affären och att slutnotan förhoppningsvis då inte blir lika dyr för kommunens räkning.

När Trafikverket är inblandat blir det väldigt komplicerat och om vi håller oss sju meter från själva vägen så kan vi göra arbetet med egna medel, säger Erling Cronqvist

Publicerad 21 August 2019 00:00