GRANNSAMVERKAN. Thomas Brorsson och Barbro Nilsson tror på grannsamverkan och att vara goda grannar. Foto: Christin Andersson

GRANNSAMVERKAN. Thomas Brorsson och Barbro Nilsson tror på grannsamverkan och att vara goda grannar. Foto: Christin Andersson

”Grannsamverkan handlar om att hålla öron och ögon öppna”

Aktiva tror på att vara goda grannar

ÄNGELHOLM. En förening som vill förebygga brott med enkla medel. Så beskriver de ansvariga föreningen Grannsamverkan i Engelholm.
− Att vara med i grannsamverkan handlar om att hålla öron och ögon öppna, säger Barbro Nilsson, sekreterare i styrelsen och ansvarig för kontakterna med Brottsförebyggande rådet.
− Det kostar inget att vara med, bara lite engagemang. Allt material får de gratis, säger Thomas Brorsson, vice ordförande.

Enkla åtgärder

För den som är intresserad av att starta en grannsamverkansförening är det bara samla ihop intresserade grannar och kontakta polisen eller Grannsamverkan i Engelholm. Tillsammans med förebyggande åtgärder som att inventera värdesaker, ha ordentliga lås och meddela grannarna när man är bortrest är det allt som krävs.
− Grannsamverkan handlar inte om att jaga tjuvar, utan om att prata med grannar och hålla kolla på grannskapet, säger Barbro Nilsson.
Där Grannsamverkan finns sätter de ansvariga upp skyltar som ska visa att de boende är extra uppmärksamma, har genomfört förebyggande åtgärder och har en bra kontakt med polisen.

Minskar brottslighet

Någon svensk undersökning för vilken effekt grannsamverkan har finns inte, men enligt en internationell undersökning som Brå har redovisat minskar brottsligheten med 16 till 26 procent.
Thomas Brorsson är övertygad om att grannsamverkan fungerar.
− När vi hade Kris (Kriminellas revansch i samhället) på besök berättade de före detta kriminella att de brukade undvika områden där det var skyltat med grannsamverkan.


Visste du att…

… kraven för deltagande i grannsamverkan är att man ska föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma hemmet samt märka stöldbegärlig egendom, meddela sin granne och/eller kontaktman om man är bortrest mer än en vecka, förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt och vara allmänt vaksam och kontakta polisen eller eventuellt kontaktmannen om man ser något misstänkt. Källa: www.engelholm.se

Publicerad 15 July 2009 14:10