Båstad ska expandera med Nya Hemmeslöv

Å-stad i Båstad vann arkitekttävlingen

Av
Christin Andersson

BÅSTAD. Utvecklingen av Båstad ska flyttas österut i och med utbyggnaden av området Nya Hemmeslöv.

År 2015, lagom till det planerade färdigställandet av Hallandsåstunneln och flytten av Båstads järnvägsstation till Nya Hemmeslöv, ska de första boende vara inflyttade i det nya samhället.
- Kommunens huvudmålsättning är att skapa en attraktiv hållbar stadsdel som tillför nya kvaliteter till Båstad, sade kommunstyrelsens ordförande Anette Åkesson vid presentationen av de fyra arkitektförslag som anonymt tävlat om utformningen av den nya stadsdelen.

Å-stad i Båstad

Det blev förslaget Å-stad i Båstad som tog hem vinsten. De vinnande tävlingsarkitekterna kommer från Joachim Eble Architektur i Tyskland med Arkitektkontor Nils Söderlund AB, Ekokultur konsulter AB och Hyco Verhaagen Garten und Landschaftsarchitect.
I det vinnande arkitektförslaget fokuserar bebyggelsen på Stensån som löper genom området och det ska bli mycket grönska och slingrande vägar i området.
- Det ser väldigt luftigt ut men samtidigt är det samma exploateringsgrad som de andra arkitektförslagen. I första etappen räknar vi med 1 200 bostadsenheter och då är det både villor och lägenheter, förklarar Anette Åkesson.
Runt den planerade stationen ska det bli tätare bebyggelse med både bostäder, näringsverksamhet och affärer.
- Hela den här stadsdelen är fokuserad på tätare tågförbindelser, säger planchef Per Iwansson.

Arbetar vidare
Nu kommer kommunen att arbeta vidare med de vinnande arkitektkontoren för att utveckla planerna till realitet.
- Meningen är att det ska resultera i en byggd miljö som ser ut som det vinnande förslaget, men hur man organiserar sig för att komma dit kommer att innehålla rätt så många olika kommunala processer. Men så småningom ska mer typiska kommunala planer ligga till grund för olika byggherrars bebyggelse utifrån det här förslaget, fortsätter planchefen.
I den kommande processen kommer kommunens medborgare att ha möjlighet att bidra med synpunkter på den nya bebyggelsen.NÖJDA. Kommunalrådet Anette Åkesson (M) och planchef Per Iwansson tillsammans med vinnande tävlingsarkitekterna Rolf Messerschmitt och Nils Söderlund. Till höger Thomas Hellquist, jurymedlem utsedd av Sveriges Arkitekter. Foto: Christin Andersson

NÖJDA. Kommunalrådet Anette Åkesson (M) och planchef Per Iwansson tillsammans med vinnande tävlingsarkitekterna Rolf Messerschmitt och Nils Söderlund. Till höger Thomas Hellquist, jurymedlem utsedd av Sveriges Arkitekter. Foto: Christin Andersson

PLAN. Planritning för Nya Hemmeslöv. Illustration: Joachim Eble Architektur

PLAN. Planritning för Nya Hemmeslöv. Illustration: Joachim Eble Architektur

PLAN. Planritning för Nya Hemmeslöv. Illustration: Joachim Eble Architektur

PLAN. Planritning för Nya Hemmeslöv. Illustration: Joachim Eble Architektur

Visste du att…

…juryn som har utsett det vinnande tävlingsbidraget har bestått av av Per Iwansson, planchef, Torbjörn Ziegler, bygglovschef, Ingemar Lundström, teknisk chef, Anette Åkesson, kommunstyrelsens ordförande, Bertil Mattsson, före detta förste vice ordförande i kommunstyrelsen, Anne Kjellberg, andre vice ordförande i kommunstyrelsen, Rune Pålsson, markägare, Thomas Hellquist, arkitekt SAR/MSA och Henriette Vamberg, arkitekt MAA.

Publicerad 22 June 2010 03:00

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag