Insänt:

"Trä är smart industri"

INSÄNT. Träbyggandet behöver öka. Det ger möjligheter för mera klimatsmarta byggnader och en välkommen satsning på att lyfta skogs- och träindustrin. I ett av de fem samverkansprogram som regeringen nu lanserat för att stärka Sveriges konkurrenskraft finns ett särskilt fokus på den svenska träindustrin.
Trä är, vill jag för egen del påstå, inte enbart snyggt utan också miljövänligt att bygga med. Det blir enklare och mer lätthanterliga byggprocesser.
Endast cirka tio procent av alla familjebostäder byggs i trä.
Så sent som i november lanserade Stora Enso nya byggsystem för ökat träbyggande. Utgångspunkten är klimatansvar och hållbar utveckling. De nya byggsystemen är manualer som innehåller riktlinjer för hur man bygger höghus upp till tolv våningar i massivträ. Det ska underlätta för arkitekter, konstruktörer och entreprenörer i planering och projektering för träbyggnation.
När jag själv förde fram ämnet till diskussion vid ett företagarmöte i Skåne för en tid sedan möttes jag av en och annan invändning: I Skåne bygger vi i tegel och sten, därmed var det nog snackat om detta tyckte deltagaren på mötet. Med ökat fokus på utveckling och forskning kring näringen så finns möjligheter att alltfler inser träbyggandets fördelar.
För oss som bor eller verkar i norra delarna av Skåne är det också av regionala skäl all anledning att betona träbyggandets betydelse. Snickeri- och möbelindustrin, som är framgångsrik i regionen, har möjligheter att ytterligare utvecklas med ökade insatser för att lyfta branschen som helhet.
Nyligen genomförde regeringen rundabordssamtal med företrädare från branschen.
På dessa liksom i andra sammanhang där ämnet förs på tal är beskedet: En ledande politik för innovation på området är prioriterat.
I samverkansprogrammet Smarta städer, där klimat- och boendemiljötänkande står i högsätet, är trähusbyggandets möjligheter en självklar del.
En viktig fråga är också att minska avståndet mellan stad och land. När det byggs trähus i städer och tätorter då skapas det arbetstillfällen i hela landet.
Det är ju med kunskap och kvalitet Sveriges konkurrenskraft ska byggas, inte lägre löner.
 
Per-Arne Håkansson
Riksdagsledamot (S)
Åstorp
Skåne läns norra och östra
Ledamot av Näringsutskottet

Publicerad 03 January 2017 10:12

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag