S vill minska antalet lekplatser till förmån för större

BÅSTAD. Socialdemokraterna vill att förvaltningen i samråd med samfällighetsföreningarna minskar antalet lekplatser till förmån för större temaplekplatser. Det framgår i en nyligen lagd motion.

Partiet ger i motionen förslag på temalekplatser som exempelvis sjörövarlekplats, djungellekplats, sagolekplats, bondgårdslekplats. Vidare pekar man på att lekplatserna kommer att fungera som sociala träffpunkter. Enligt förslaget bör lekplatserna anläggas i närhet av en offentlig toalett. Man ser även det som en fördel att ha väderskydd och grillplats i nära anslutning.

Publicerad 12 December 2017 10:07