Parti vill ta fram ett arkitekturprogram för Bjäre

BJÄRE. Det är Liberalerna som vill ta fram ett arkitekturprogram för Båstad och Bjäre. Anledningen är att Bjäre växer och att byggnationen har tagit fart. I en nyligen lagd motion pekar man även på att det behövs en samsyn i arkitektur- och gestaltningsfrågor för en levande, hållbar och vacker bygd.

Vidare anser partiet att ett arkitekturprogram skulle främja god arkitektur och för att utveckla, förnya och bevara Bjäre behöver arbetet att skapa framtida livsmiljöer stärkas. Partiet lyfter även fram att ett sådant program bör bevara historiska värden och lokala särdrag.

Målet med arkitekturprogrammet, menar L, är att alla aktörer i stads- och landsbygdsutveckling får en gemensam plattform med vissa riktlinjer att förhålla sig till.

Publicerad 14 December 2017 08:51