Biträdande skolchef: "Vi gör allt vi kan för att hitta lösningar"

BÅSTAD

. Enligt Margaretha Ekelund-Svensson, biträdande skolchef, klarar man av att placera barn i förskola fram till mars och jobbar för att klara lagkravet för att kunna erbjuda en förskoleplats inom fyra månader.

– Vi tittar på olika möjligheter, säger hon.

Vid utbildningsnämndens senaste sammanträde konstaterades det att Båstads kommun saknar 34 förskoleplatser. Detta innebär att kommunen riskerar att inte leva upp till lagkravet att erbjuda förskoleplats inom fyra månader, något som kan ge vite från Skolinspektionen.

Men enligt biträdande skolchefen, kommer man att klara av att placera barn till mars, men att trycket är stort.

– Vi har platser. Men vi ser ett problem med att hitta förskoleplatser under våren och har gått till kommunstyrelsen och sagt att vi behöver fler lokaler. Men kön är en färskvara och den kan förändras väldigt snabbt. Vi har en större anhopning av barn inför våren än vi annars brukar ha, säger Margaretha Ekelund-Svensson.

Men borde inte kommunen statistiskt kunna veta ungefär hur många barn som blir aktuella för förskola?

– När det gäller skolan är det lättare för då har vi sex år på oss innan de börjar, men när det gäller förskolebarn har man ett år på sig för placering. Sedan har vi en inflyttning och det skiftar från år till år hur många barn som föds. Sedan är det bemanningen, vi har ett problem att hitta förskolepersonal. Så ser det ut i många kommuner, säger Margaretha Ekelund-Svensson.

Hon menar att det finns platser, men främst i Östra Karup och Förslöv.

– Det är klart att det kan vara ett dilemma för föräldrarna om man bor på annan ort och exempelvis inte har bil. Vi önskar att vi kunde erbjuda fler platser inne i Båstad, Torekov och Västra Karup, säger hon.

Hur skulle du beskriva förskolesituationen i Båstad?

– Som det ser ut i dag har vi inte platser inom fyra månader, utan måste hitta fler lokaler och ny personal. Det är en större anhopning av barn i vår än vad det annars brukar vara.

En förälder anser sig behöva studera för att kommunen inte kan ge en förskoleplats, är det rimligt?

– Jagörstår inte riktigt frågan för vi har kunnat erbjuda alla plats hitintills. Det är ingen utan att vi kunnat erbjuda en plats.

Ser du att det finns en risk att Båstads kommun inte kommer att kunna uppfylla lagkravet om förskoleplaceringar under kommande år?

– Det hoppas jag verkligen inte, vi diskuterar olika möjligheter. Bland annat tittar vi på om det finns lokaler som inte används idag. Vi gör allt vi kan för att hitta lösningar, det är vårt uppdrag.

Publicerad 21 December 2017 13:51