Foto: Mostphotos

SPI Välfärden blir Trygghetspartiet

"Partiet har inte mått bra på riksplan"

LAHOLM.

Missnöjda med ledningen av SPI Välfärden på riksnivå blir nu Laholmsavdelningen Trygghetspartiet Laholm. Namnet är nytt men fokus på den äldre människan kommer att kvarstå, lovar partiordföranden.

Det fanns inget missnöje med politiken men ”stök och splittring” på ledningsnivå menar Ingeborg Oléni, numera ordförande i nya Trygghetspartiet Laholm, är anledningen att man nu blir Trygghetspariet.

– Men det här är inget nytt som har dykt upp, utan har funnits med en längre tid. Det var vid ett enigt medlemsmöte där vi beslutade att byta namn. SPI Välfärden har inte mått bra på riksplan, säger Ingeborg Oléni.

Trygghetspartiet finns etablerat på andra orter. Handlar det inte mer om än att byta namn, utan även politisk inriktning?

– Vi har inte varit missnöjda med politiken SPI har drivit. Vi kommer inte att förändra innehållet från SPI såtillvida att vi har fortsatt fokus på den äldre människan. Vi har i mångt och mycket inte förkastat SPIs politik – den finns med som en röd tråd, men vi kommer att hitta nya former för den- Vi fokuserar på trygghet eftersom det är något alla människor strävar efter, säger Ingeborg Oléni.

Men hon menar att man inte har fastlagt den politik som partiet ska arbeta med inför valet. Under nästkommande sammanträde kommer man att förtydliga bilden.

– Jag har kallat till mötet så vi kan sätta kommande politiska program. Som vi ser det, ett liknande partiprogram som vi hade inom SPI Välfärden – men vi kommer att förnya oss.

I somras var det kaotiskt kring SPI Välfärden i Halmstad i samband med att man bytte namn till Trygghetspartiet. Situationen ledde till att samtliga styrelseledamöter, där även Ingeborg Oléni som ordförande i Laholms lokalavdelningen var engagead, kastades ut ur partiet.

Är det en liknande situation som håller på att uppstå i Laholm?

– Nej, så är det inte. Vi har inga politiska vildar hos oss. I övrigt lägger jag mig inte i den situation som varit, vi har inte samma situation här i Laholm. Det var helt andra saker styrde det som hände i Halmstad. Det är flera lokalavdelningar av Trygghetspartiet som bland annat starta i Skåne, vi går den linjen.

Är det rätt tid att byta partipolitik och namn kort tid inför kommande val, hur ser du på det?

– Vilket är rätt tid egentligen? Är det precis före eller efter ett val? Vi har gjort bedömningen om att det är rätt tid nu. Vi är övertygade om att det kommer att fungera. Det är knapp tid, men rätt tid. Vi har några månader på oss innan valsedlarna ska vara klara.

Tror du att det finns en risk att ni tappar väljare?

– Nja, jag tror det handlar om att vi måste vara tydliga att tala om var vi står. Jag tror tvärtom; att vi kan etablera nya väljare. Vi står varken på höger eller vänsterkanten utan kommer jobba för det som gagnar kommuninvånarna mest – det tror jag kan vara ett intressant koncept, säger Ingeborg Oléni.

Sven-Erik Vänneå, vice ordförande i Trygghetspartiet i Laholm är mer avvaktande till hur valutgången kan bli.

"Vi har gjort bedömningen att det är rätt tid nu"

– Man kan tappa namn, det vet man ju inte – det är så mycket som kan hända innan vi kommer så långt för att se hur vi ska agera. Valet hänger mycket på omvärlden. Det är en öppen fråga, säger han.

Ser ni några framtida partisamarbeten?

– Vi kan samarbeta med alla partier som visar respekt och ser till sakfrågan, så ser vi det rent politiskt, säger Ingeborg Oléni.

Publicerad 23 December 2017 00:00