Invånare nöjda med kommunen – ger minus för få förskoleplatser

LAHOLM.

Kommunen gör överlag bra ifrån sig i SKLs (Sveriges kommuner och landsting) årliga rapport. Men betyget dras ner av att medborgarna anser att det finns för få förskoleplatser.

Undersökningen, som sammanställer kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv, omfattar 37 olika mått, varav Laholms kommun har undersökts på 35 av dem. Av dessa ligger 66 procent över genomsnittet för riket.

Rapporten fokuserar på fem kommunala områden: tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet och kommunens information, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare. Varje område omfattar i sin tur ett antal mått.

På flera variabler sticker kommunen ut på ett positivt sätt. Exempelvis pekar rapporten på att Medborgarservice i flertalet fall ger svar på enkla frågor via telefon, att äldre personer med hemtjänst har förhållandevis få vårdare under en två veckors-period, låga kostnader för inskrivna barn i förskolan. Vidare nämns bland annat låga kostnader för särskilt boende, låga hemtjänstkostnader per brukare, mycket nöjda brukare inom hemtjänsten, många nya företag per 1 000 invånare i kommunen och stor andel miljöbilar i kommunens fordonspark.

Men på den negativa sidan, där kommunens resultat ligger under medelvärdet, nämns möjligheten att få förskoleplats på önskat datum. Elevernas trygghet i skolan ligger lite under medelvärdet, likaså personaltätheten per barn i förskolorna, elevernas syn på skolan och undervisningen i årskurs 9 och kostnad per betygspoäng, antalet timmar som huvudbiblioteket, simhallen och återvinningscentralen har öppet utöver tiden 08-17 på vardagar. Bland annat.

– Den sociala verksamheten har återigen visat att det går utmärkt att kombinera låga kostnader med hög kvalitet. Brukare i både kommunens särskilda boenden och i hemtjänsten tillhör gruppen de 25 procent mest nöjda i landet. Samtidigt är deras kostnader bland de lägsta i landet, säger kommunstrateg Kristina Rosendahl på kommunens sajt.

Publicerad 31 January 2018 11:35

Lokaltidningen Båstads nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag